.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc quý I năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc quý I năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 02 năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2022


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2021luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 13
Trong tuần: 724
Lượt truy cập: 804686

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn