.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022


Vĩnh Phúc: Điểm sáng trong thực hiện vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm

Vĩnh Phúc: Điểm sáng trong thực hiện vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có những dấu hiệu tích cực với nhiều công trình, dự án có quy mô lớn xét về vốn đầu tư và tác động kinh tế -  xã hội đối với tỉnh.


Kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2022

Kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2022

Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được hơn 23.600 ha lúa, đạt 101,05% kế hoạch giao. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất trồng trọt và nâng cao thu nhập cho người nông dân; đáng chú ý là chính sách hỗ trợ giống lúa chất lượng và phòng trừ sinh vật gây hại trên đồng ruộng. Tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ hơn 6,80 tỷ đồng cho trên 6.300 ha lúa vụ Mùa với các giống lúa chất lượng: BC15, Thiên ưu 8, ADI 28, Hà Phát 3, DQ11, DT39 Quế Lâm.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đàu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đàu năm 2022

BÁO CÁO

        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022


Họp báo Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2022

Họp báo Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 28/6/2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì buổi Họp báo.


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

6 tháng đầu năm 2022


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022


1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 177
Trong tuần: 898
Lượt truy cập: 903468

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn