.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đạt mức tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách tăng cao vượt dự toán, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động tăng lên. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xem chi tiết tại: Đồ họa thông tin (Inforgraphic) tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 52
Trong tuần: 436
Lượt truy cập: 876314

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn