.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân năm 2022 của toàn tỉnh ước đạt 37.312 ha, đạt 98,19% kế hoạch và giảm 1,92% so với cùng kỳ.

b. Chăn nuôi

Ước tính đến 30/04/2022, so với cùng thời điểm năm trước đàn trâu toàn tỉnh giảm 0,72%; đàn bò giảm 2,43%; đàn lợn giảm 0,48%; đàn gia cầm tăng 0,63%. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 604,5 tấn, giảm 1,0%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 6.160,0 tấn, tăng 3,14%; thịt gia cầm hơi đạt 3.030,0 tấn, tăng 4,41%; sản lượng trứng gia cầm đạt 49.600,0 nghìn quả, tăng 5,53%; sản lượng sữa bò tươi đạt đạt 4.900,0 tấn, tăng 19,51% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng Tư ước đạt 205,0 ha, tăng 41,09% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong tháng đạt 78,9 nghìn cây, giảm 50,84%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.677 m3, tăng 10,54%; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.335,0 ste, giảm 0,94% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 314,0 ha, tăng 26,97% so với cùng kỳ; số cây trồng phân tán ước đạt 414,5 nghìn cây, giảm 33,2% so với cùng kỳ.

1.3. Sản xuất thuỷ sản

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng Tư ước đạt 1.860,65 tấn, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng khai thác nội địa ước đạt 112,25 tấn, giảm 2,41% sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.748,4 tấn, tăng 4,96%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.453,85 tấn, tăng 0,34%; trong đó, sản lượng khai thác nội địa ước đạt 579,35 tấn, giảm 4,13%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 6.874,5 tấn, tăng 0,74% so với 4 tháng đầu năm 2021.

2.Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục khởi sắc, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 0,71% so với tháng trước và tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp tính từ đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận mức tăng 2 con số so với tháng cùng kỳ năm trước.

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Tháng 4/2022, Chỉ số sản xuất công nghiệp chia theo ngành kinh tế cấp I: Ngành khai khoáng giảm 25,64%; ngành chế biến, chế tạo tăng 15,13%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,06%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,50% so cùng kỳ năm 2021. Tính chung 04 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 14,59% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tốc độ tăng 24,15% của cùng kỳ năm 2021 nhưng tăng mạnh so với tốc độ tăng 0,74% của cùng kỳ năm 2020.

2.2. Chỉ số sử dụng lao động

Tháng 4/2022, thị trường lao động của tỉnh có sự tăng trưởng nhẹ, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm số lượng lớn lao động nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng đã ký kết. Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 2,88% so với tháng trước và tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2021.

2.3. Chỉ số tiêu thụ, tồn kho

Tháng Tư năm nay, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,14% so với tháng Ba và tăng 7,77% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành tăng 2,22% so cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Tư tăng 2,94% so với tháng trước và tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, 11/18 ngành công nghiệp có chỉ số tồn kho tăng.

3. Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

3.1. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

Tháng Tư, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý có dấu hiệu khởi sắc, ước tính đạt 419,89 tỷ đồng, tăng 6,43% so với tháng trước và tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 1.568,1 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ và bằng 22,61% kế hoạch vốn giao đầu năm.

3.2. Thu hút đầu tư trực tiếp

Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 15/4/2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án DDI (06 dự án cấp mới, 05 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 7.703,5 tỷ đồng, tăng mạnh mạnh 51,95% so với cùng kỳ; 24 dự án FDI (07 dự án cấp mới, 17 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 211,9 triệu USD.

3.3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/4/2022, toàn tỉnh có 430 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.933 tỷ đồng, tăng 6,17% về số doanh nghiệp, tăng 3,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia quay trở lại thị trường có xu hướng tích cực với 185 doanh nghiệp, tăng 5,71% so với cùng kỳ năm trước, qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 615 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể vẫn có chiều hướng gia tăng với 314 doanh nghiệp, tăng 38,94% so với cùng kỳ; phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 293 doanh nghiệp, tăng 45,77%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 21 doanh nghiệp, giảm 16% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

Tháng 4/2022, lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường phong phú, hoạt động vận tải thông suốt, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa và đứt gãy chuỗi cung ứng. Đặc biệt, để đón đầu nhu cầu du lịch, vui chơi, giải trí của người dân vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày trong tháng Tư, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn, triển khai đa dạng các hoạt động khuyến mại, giảm giá cho khách hàng, nhằm kích cầu du lịch và đạt mức tăng cao về doanh thu so với các tháng đầu năm.

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 04/2022, Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.063,15 tỷ đồng, tăng 5,86% so với tháng trước và tăng 5,95% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.566,07 tỷ đồng, tăng 5,80% so với tháng trước và tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 295,27 tỷ đồng, tăng 6,77% so với tháng trước và giảm 7,24% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng trong tháng Tư ước đạt 201,80 tỷ đồng, tăng 5,84% so tháng trước và giảm nhẹ 1,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 19.757,01 tỷ đồng, tăng 2,77% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 17.762,26 tỷ đồng, tăng 3,28%; doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 1.230,45 tỷ đồng, tăng 1,41%; doanh thu các ngành dịch vụ khác đạt 764,29 tỷ đồng, giảm 5,99%.

4.2. Vận tải hành khách và hàng hoá

Ước tính doanh thu hoạt động vận tải tháng 4 năm 2022 đạt 397,63 tỷ đồng, tăng 7,09% so với tháng trước và tăng 9,46% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước và so với tháng Tư năm 2021: Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 76,95 tỷ đồng, tăng 11,79% và tăng 7,92%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 309,26 tỷ đồng, tăng 6,13% và tăng 8,83%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu vận tải ước đạt 1.461,55 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng vận tải hành khách đạt 1.751 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 108.940 nghìn lượt khách.km, tăng 3,16% so với cùng kỳ. Tính chung 04 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 5.403 nghìn lượt khách vận chuyển, giảm 20,47% và luân chuyển đạt 345.649 nghìn lượt khách.km, giảm 20,35% so với 04 tháng đầu năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 3.190 nghìn tấn hàng hóa, tăng 14,61% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 217.813 nghìn tấn.km, tăng 4,54% so với cùng kỳ. Tổng của 04 tháng đầu năm nay, vận tải hàng hóa ước đạt 11.418 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,36% và luân chuyển đạt 788.489 nghìn tấn.km, tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước.

4.3. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng 4/2022, Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,29% so với tháng trước và tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 07 nhóm hàng tăng. Ở chiều ngược lại, do các cửa hàng thanh lý, giảm giá các sản phẩm quần áo, giày dép tồn kho để chuẩn bị cho mùa hè dẫn tới chỉ số nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,26%; nhóm giao thông giảm 0,61% do trong kỳ có 02 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước. Các nhóm hàng còn lại giá ổn định. Tính chung 4 tháng đầu năm CPI tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn biến động cùng chiều với giá vàng và giá đồng Đô la Mỹ trên thị trường thế giới, chỉ số giá vàng trong tháng Tư tăng 0,33% so với tháng trước, giá vàng bình quân trên thị trường tự do là 5.724 nghìn đồng/chỉ. Giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do trong tháng tăng 0,13% so với tháng trước, giá bán bình quân ở mức 23.280 đồng/USD. Bình quân bốn tháng đầu năm 2022, chỉ số giá vàng tăng 0,68%, chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

5.1. Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 15/4/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.022,5 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 10.073,81 tỷ đồng, tăng 1,87%. Thu Hải quan đạt 1.940,5 tỷ đồng, tăng 23,15% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước đến ngày 15/4/2022 đạt 8.446,5 tỷ đồng, tăng 11,53% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả tạm ứng) đạt 5.456,2 tỷ đồng, tăng 20,42%; chi thường xuyên đạt 2.975,4 tỷ đồng, giảm 1,67% so với cùng kỳ. Nhìn chung, công tác quản lý chi ngân sách đã được tăng cường, kiểm soát chi chặt chẽ, quản lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5.2. Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Tổng dư nợ cho vay đến 30/4/2022 ước đạt 111.500 tỷ đồng, tăng 9,27% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 79.300 tỷ đồng; tăng 11,98%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 3,12% so với cuối năm 2021.

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 30/4/2022 ước đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 3,79% so với cuối năm 2021. Ngoài nguồn vốn huy động tại địa phương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhận vốn điều hoà từ Hội sở chính để tăng nguồn, bù đắp thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Tháng Tư, lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4-9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,1-6,5%/năm đối với từng kỳ hạn. Dự kiến nợ xấu đến 30/4/2022 ước đạt 770 tỷ đồng giảm 5,41% so với tháng 12/2021, chiếm tỷ lệ 0,7% trên tổng dư nợ.

5.3. Bảo hiểm

Ước tính đến 30/4/2022, toàn tỉnh có 1.121.067 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, 237.970 người tham gia BHXH, chiếm 35,85% lực lượng lao động; 1.104.268 người tham gia BHYT, đạt 98,92% dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại đến hết tháng 4 năm 2022 ước đạt 1.821,7 tỷ, đạt 31,3% kế hoạch, tăng 3,19% so với cùng kỳ. Trong kỳ, đã giải quyết các chế độ BHXH kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, cụ thể: giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 198 người; giải quyết hưởng BHXH một lần cho 3.020 người; giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 44.539 lượt người; lập danh sách chi trả cho 1.476 lượt người hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

6. Một số vấn đề xã hội

6.1. Y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế tính từ ngày 29/4/2021 đến ngày 25/4/2022 số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 363.789 ca; hiện nay toàn tỉnh có 3.723 bệnh nhân đang điều trị (trong đó: Điều trị tại các cơ sở cách ly y tế là 179 người và điều trị tại nhà 3.544 người). Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tiếp tục được ngành Y tế và các địa phương của tỉnh rà soát, vận động người dân tiêm phòng để tránh bỏ sót. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin cho 790.109 người đạt 100% dân số trên 18 tuổi với tổng số mũi được tiêm 2.253.400 mũi (mũi 1: 790.109 người, mũi 2: 781.457 người, mũi 3+: 681.834 người); đã tiêm được 118.116 người từ 12-17 tuổi, đạt 100% dân số từ 12-17 tuổi với tổng số mũi được tiêm là 233.037 người (mũi 1: 118.166 người, mũi 2: 114.921 người). Hiện nay, ngành Y tế của tỉnh đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay khi được Bộ Y tế cấp vắc xin.

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP): Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành, hậu kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh được siết chặt tại tất cả các tuyến. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Tính đến ngày 31/3/2022: lũy tích có 4.797 người nhiễm HIV, lũy tích số người chuyển AIDS là 2.354 người, lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.073 người, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 3.724. Số bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị ARV là 1.063 bệnh nhân.

6.2. Giáo dục

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp trung học phổ thông (THPT), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-SGDĐT ngày 14/4/2022 về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2022-2023. Theo đó, tỉnh sẽ tuyển sinh 311 lớp 10 với 12.535 học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra trong các ngày từ ngày 04 đến 06/6/2022. Thí sinh dự thi sẽ làm 03 bài thi vào các trường THPT không chuyên và làm thêm một bài thi môn chuyên đối với thí sinh đăng ký vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 62/92 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có 08 giải Nhất, 18 giải Nhì, 15 giải Ba, 21 giải Khuyến khích. Học sinh của tỉnh đứng vị trí thứ 3 về số lượng giải Nhất của kỳ thi, xếp sau Đại học quốc gia Hà Nội (10 giải), tỉnh Bắc Ninh (10 giải).

6.3. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động viên các tuyến tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tiếp tục được duy trì. Trong tháng, đoàn vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Vật dân tộc quốc gia năm 2022 (diễn ra từ ngày 06/4/2022 đến ngày 12/4/2022) tại tỉnh Ninh Bình và đạt 02 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc và 05 huy chương Đồng, xếp thứ ba toàn đoàn. Nhiều hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đặc biệt trong tháng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và thu hút sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, học sinh và Nhân dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

6.4. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai và bảo vệ môi trường

Tình hình an ninh trật tự: Từ gày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 55 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (tăng 14 vụ so với tháng trước), làm bị thương 09 người, thiệt hại tài sản 8.665,42 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 51 vụ (đạt  92,7%), với 149 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2.415,58 triệu đồng (trong đó, cố ý gây thương tích 06 vụ; cướp giật tài sản 02 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 09 vụ; trộm cắp tài sản 16 vụ; hủy hoại tài sản 02 vụ; tàng trữ vũ khí quân dụng 01 vụ...). Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Tình hình an toàn giao thông: Từ ngày 15/4, Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, chiến dịch được tiến hành đến 15/5/2022. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh Sát Giao Thông của tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tốt công tác nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra vào các điểm du lịch như Tam Đảo, Tây Thiên; các địa điểm có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc. Trong tháng Tư, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 04 người chết và 01 người bị thương; so với tháng trước, số vụ tai nạn tăng 02 vụ, tăng 02 người chết; so với cùng kỳ năm trước, tăng 03 vụ, tăng 01 người chết và tăng 01 người bị thương.

Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện 35 vụ VPMT về các hành vi như: “Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vận chuyển xác động vật chết;…”; số vụ đã xử lý là 35 vụ với số tiền xử phạt là 398,7 triệu đồng. So với tháng trước, số vụ VPMT giảm 02 vụ; số vụ đã xử lý tăng 07 vụ; số tiền xử phạt tăng 349,7 triệu đồng. Lũy kế bốn tháng đầu năm, phát hiện 156 vụ, xử lý 132 vụ, số tiền đã xử phạt 1.427,8 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước số vụ tăng 105 vụ, số vụ đã xử lý tăng 99 vụ và số tiền xử phạt tăng 1.011,3 triệu đồng.

Tình hình cháy, nổ: Để tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy trong toàn dân. Trong kỳ, trên địa bàn xảy ra 02 vụ cháy, làm 01 người bị thương, ước thiệt hại 450 triệu đồng, nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./. 

so_lieu_ktxh_thang_4-2022_tinh_vinh_phuc.xlsx

bao_cao_ktxh_thang_4_-_2022_tinh_vinh_phuc.docx

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 18
Trong tuần: 727
Lượt truy cập: 804726

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn