.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Chào mừng Quốc khánh 2-9 Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túyĐiều tra doanh nghiệp năm 2022


 

 

 

 

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu; đánh giá tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và khái quát những nét chính trong một số phần, lĩnh vực. 

Ấn phẩm có nhiều nội dung phong phú, bổ ích đối với lãnh đạo các cấp, các ngành và bạn đọc gần xa. Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để không ngừng nâng cao chất lượng cho việc biên soạn lần sau. Mọi góp ý xin gửi về Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc hoặc số máy: (02113) 861 140.

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2021

 Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2020

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2019

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2018

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2017

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2016

Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015 

   
  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.
  Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu; đánh giá tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và khái quát những nét chính trong một số phần, lĩnh vực. 
  Ấn phẩm có nhiều nội dung phong phú, bổ ích đối với lãnh đạo các cấp, các ngành và bạn đọc gần xa. Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để không ngừng nâng cao chất lượng cho việc biên soạn lần sau. Mọi góp ý xin gửi về Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc hoặc số máy: (02113) 861 140.

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2021

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2020

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2019

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2018

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2017

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2016

  Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015 

  luat_sua_doi_ltk

  Đang truy cập: 6
  Trong ngày: 17
  Trong tuần: 289
  Lượt truy cập: 1203639

  Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

  Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

  Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

  Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn