.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Lời văn

Số liệu

 


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình KTXH Vĩnh Phúc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Tình hình KTXH Vĩnh Phúc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


KT-XH Vĩnh Phúc tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

KT-XH Vĩnh Phúc tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018

Tình hình kinh kế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Quí I năm 2018 Tỉnh Vĩnh Phúc

Lời văn

Số liệu


1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 30
Trong tuần: 30
Lượt truy cập: 1488169

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn