.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

File dữ liệu báo cáo (định dạng PDF)

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Link download file báo cáo:

- Lời văn

- Số liệu


2 Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 432
Trong tuần: 1186
Lượt truy cập: 1586632

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn