.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

File dữ liệu báo cáo (định dạng PDF)

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Lời văn

Số liệu


Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016 Tỉnh Vĩnh Phúc

Link download file báo cáo:

- Lời văn

- Số liệu


2 Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 17
Trong tuần: 1075
Lượt truy cập: 1110186

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn