.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê

Ngày 15/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định số 100/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, gồm 03 điều, trong đó Điều 1 quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2016/NĐ-CP; Điều 2 bãi bỏ khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.


Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Sau 5 năm thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới, một số điều của Luật này phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 95
Trong tuần: 1174
Lượt truy cập: 1419458

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn