.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  


Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2016) và 60 năm thành lập Ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

Sáng ngày 27/4/2016, được sự đồng ý của Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2016) và 60 năm thành lập Ngành Thống kê Vĩnh Phúc. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành, thị và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngành Thống kê tỉnh qua các thời kỳ.

- Diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016) và 60 năm thành lập ngành Thống kê Vĩnh Phúc (1956 - 2016)
 
- Bài phát biểu của đồng chí Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
 
 - Bài phát biểu của đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 
- Bài phát biểu của đồng chí Trần Nho Cẩn - nguyên Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
 

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ Ngành Thống kê đã ôn lại truyền thống 70 năm của Ngành. Trước yêu cầu thu thập, tổng hợp chính xác, kịp thời về thông tin kinh tế xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các đây 70 năm, ngày 6/5/2016 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định tổ chức, bộ máy của Bộ Quốc dân kinh tế, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam. Sau này là Tổng cục Thống kê trực thuộc Chính phủ, từ năm 2007 đến nay trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng, nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác thống kê thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Đối với Ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, lịch sử phát triển gắn liền với những chặng đường lịch sử phát triển Ngành Thống kê Việt Nam, gắn liền với sự lớn mạnh của tổ chức Đảng, Đoàn thể, Chính quyền các cấp; công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Ngành Thống kê Vĩnh Phúc luôn nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã hoàn thành nhiều bộ số liệu về tình hình KT-XH, đáp ứng phục vụ việc đánh giá, xây dựng và hoạch định các mục tiêu phát triển KT-XH từng giai đoạn. Đến nay, toàn Ngành có gần 80 công chức, người lao động được biên chế tại 9 Chi cục Thống kê cấp huyện và 7 phòng chuyên môn thuộc cơ quan Cục. Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc từng bước được trang bị hoàn thiện, hỗ trợ đắc lực công tác xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu của Ngành. Bên cạnh đó, các sản phẩm thông tin thống kê như báo cáo tình hình KT-XH hàng tháng, niên giám thống kê, kết quả các cuộc điều tra và các dãy số liệu thống kê nhiều năm do Ngành Thống kê biên soạn, công bố đã trở thành nguồn thông tin quan trọng đối với hầu hết các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của Ngành Thống kê Việt Nam, Ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; trình độ năng lực của đội ngũ công chức, người lao động  không ngừng được nâng cao, hầu hết công chức, người lao động làm công tác chuyên môn có trình độ đại học. Từ khi thành lập đến nay, Ngành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục Thống kê tỉnh và nhiều cá nhân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ôn lại lịch sử 70 năm Ngành Thống kê Việt Nam từ khi thành lập đến nay, đồng thời biểu dương  nỗ lực phát triển của Ngành Thống kê Vĩnh Phúc. Đồng chí đề nghị, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ngành, cán bộ thống kê cần khai thác thông tin, xử lý thông tin đúng, kịp thời; cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của các thế hệ công chức, người lao động Ngành Thống kê tỉnh đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí yêu cầu, trong các giai đoạn tiếp theo, Ngành Thống kê Vĩnh Phúc cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực đổi mới nhằm đảo bảo cung cấp thông tin thống kê với chất lượng ngày càng cao cho Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh. Toàn Ngành cần đẩy mạnh nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc điều tra, khảo sát, tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ thông tin với các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.

Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh và 2 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư tặng; 4 tập thể và 8 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Thống kê.

 

                                                                                                Bùi Thùy

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt:

 

Đ/c Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK tặng quà chúc mừng
Đ/c Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng
Đ/c Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tặng Bằng khen cho Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân