.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều ngày 25/5/2016, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai phương án và kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016" và Phương án Tổng điều tra ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra, phân công nhiệm vụ và địa bàn chỉ đạo, giám sát cho các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Đến nay, tỉnh và các địa phương đã thành lập xong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, gồm: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, 9 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và 128 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã, phường, thị trấn và các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp. Công tác xác định địa bàn, lập bảng kê các hộ tham gia Tổng điều tra đã cơ bản được hoàn tất. Thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra; tuyển chọn điều tra viên; tập huấn nghiệp vụ điều tra, tiến hành điều tra, thu thập thông tin…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận Cục Thống kê - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã bám sát Phương án Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 của Trung ương; đồng chí đề nghị sửa bổ sung một số điểm trong kế hoạch đảm bảo thông tin thu thập trong Tổng điều tra phải  kịp thời, có hiệu quả, không trùng lặp để phục vụ cho việc đánh giá, quy hoạch và thực hiện các chính sách, nhất là chương trình xây dựng Nông thôn mới và các chính sách giảm nghèo của tỉnh. Đồng chí cũng đồng ý với các ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều tra, điều tra thêm một số loại cây trồng, vật nuôi nhằm phục vụ tốt công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; biên soạn đề cương cụ thể để các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền trong Tổng điểu tra.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc yêu cầu cơ quan soạn thảo kế hoạch tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, khẩn trương bổ sung vào dự thảo Kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể, sát với thực tế để các địa phương cùng triển khai; gắn trách nhiệm của các cấp, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các thành viên bám sát địa bàn được phân công để cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đạt kết quả cao nhất.

 

                                                                          Bùi Thùy

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 68
Trong tuần: 1311
Lượt truy cập: 1046858

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn