.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

 

 Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Kế hoạch số 274/KH-BCĐ ngày 26/5/2016 của Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/6/2016, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo Tổng điều tra các xã/thị trấn trên địa bàn huyện và các điều tra viên, tổ trưởng thực hiện cuộc Tổng điều tra. Ông Nguyễn Minh Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 Ông Nguyễn Minh Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện phát biểu khai mạc Hội nghị, triển khai Kế hoạch thực hiện Phương án Tổng điều tra trên địa bàn huyện

 

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã trình bày những nội dung tiến hành Tổng điều tra trên địa bàn huyện, như: (1) Kế hoạch thực hiện Phương án Tổng điều tra; (2) Quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và công tác kiểm tra của tổ trưởng; (3) Hướng dẫn cách ghi phiếu số 01/TĐTNN-HO; (4) Các biểu tổng hợp nhanh phiếu 01 và lưu ý một số vấn đề nghiệp vụ liên quan đến công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Ban chỉ đạo huyện nắm chắc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm tốt đã truyền đạt đầy đủ và hiệu quả các nội dung; Các học viên hiểu và nắm bắt tốt nghiệp vụ Tổng điều tra, tích cực tham gia phát biểu ý kiến thảo luận các nội dung (Hội nghị đã ghi nhận được trên 20 ý kiến tham gia phát biểu). Kết thúc hội nghị tập huấn, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm đánh giá các học viên, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt khá, giỏi.

Theo kế hoạch, huyện Vĩnh Tường thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên phạm vi toàn huyện, thời gian thực hiện Tổng điều tra là 30 ngày (từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2016). Để làm tốt công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Vĩnh Tường đã trưng tập hơn 400 người làm điều tra viên, tổ trưởng thực hiện điều tra theo các mẫu phiếu của Phương án. Toàn bộ số điều tra viên, tổ trưởng được trưng tập sẽ dự tập huấn nghiệp vụ ở 07 lớp do Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của huyện tổ chức./. 

Thanh Hiếu

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 71
Trong tuần: 296
Lượt truy cập: 1203924

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn