.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

 

Công tác chuẩn bị Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn tất

 

 

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch số 274/KH-BCĐ triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước với 3 mục đích là: (1) Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; (2) Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp, nông thôn. (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác. Nội dung điều tra gồm 3 nhóm thông tin, với 9 loại phiếu điều tra; thời gian tiến hành tổng điều tra từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2016.

Thực hiện phương án Tổng điều tra, đến ngày 08/03/2016, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất công tác thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã. Cụ thể: Cấp tỉnh Ban chỉ đạo (BCĐ) gồm 10 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó trưởng ban thường trực; Tổ thường trực giúp việc gồm 18 người. Ở cấp huyện đã thành lập 09 BCĐ và Tổ thường trực; ở cấp xã thành lập 128 BCĐ.

Công tác lập bảng kê đơn vị điều tra được thực hiện theo đúng hướng dẫn của BCĐ Trung ương; đến ngày 10/5/2016, việc lập Bảng kê đơn vị điều tra trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. Kết quả tổng hợp, toàn tỉnh có 1.582 địa bàn điều tra với 238.742 hộ điều tra toàn bộ, 1.143 hộ điều tra mẫu, 970 trang trại. Hiện nay, BCĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo BCĐ cấp huyện, xã tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh Bảng kê, đảm bảo không trùng, sót đơn vị điều tra, các đơn vị điều tra đúng theo quy định.

Công tác tuyển chọn điều tra viên, Tổ trưởng và giám sát viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là lực lượng điều tra viên - lực lượng quyết định thắng lợi của cuộc Tổng điều tra. Do vậy, công việc tuyển chọn được các BCĐ hết sức quan tâm nhằm tuyển chọn được đội ngũ điều tra viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng; Trong cuộc Tổng điều tra này, toàn tỉnh đã tuyển chọn gần 1.900 người làm Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra.

Công tác chuẩn bị hậu cần cho Tổng điều tra được thực hiện đầy đủ, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong Tổng điều tra. Các loại tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác tập huấn và điều tra cũng đã được Cục Thống kê chủ động trang bị, bàn giao đầy đủ, kịp thời tới từng đối tượng, đơn vị phù hợp với nhiệm vụ được phân công thực hiện.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ, thành viên Tổ thường trực các cấp và cho điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng điều tra đã được BCĐ cấp tỉnh và huyện thực hiện nghiêm túc. Từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2016, BCĐ Tổng điều tra tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho thành viên Tổ thường  trực tỉnh, Giám sát viên cấp tỉnh; BCĐ và Tổ thường trực Tổng điều tra huyện, thị xã, thành phố và toàn bộ công chức, người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Hội nghị đã triển khai Phương án và Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra, hướng dẫn cách ghi các loại phiếu, thực hành phỏng vấn, làm bài kiểm tra,... Các nội dung trên đều được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của BCĐ Trung ương.

Tiếp theo trong công tác tập huấn nghiệp vụ, sau khi được BCĐ tỉnh tập huấn nghiệp vụ, BCĐ TĐT cấp huyện đã chủ động triển khai mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo cấp xã, lực lượng Điều tra viên và Tổ trưởng ở địa phương mình. Đến nay các BCĐ cấp huyện đã mở 46 lớp, các lớp đều được hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đặt ra và đạt chất lượng yêu cầu.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra đã được BCĐ tỉnh phân công cho các thành viên phụ trách. Cùng với việc phân công các thành viên BCĐ phụ trách các huyện, thị, thành phố, Tổ thường trực cũng đã phân công các thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Tổng điều tra tại đơn vị mình được giao phụ trách. Cục Thống kê, cơ quan thường trực Tổng điều tra đã tổ chức các đoàn giám sát quá trình tập huấn nghiệp vụ và 02 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra tại 9 huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn nghiệp vụ đã được các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của BCĐ Trung ương.

Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, tập trung cao điểm từ ngày 25/6 đến 05/7/2016, nội dung tuyên truyền theo đúng hướng đẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  Công tác tuyên truyền nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra, quyền và nghĩa vụ của người dân... đến các cấp, các ngành và toàn bộ hộ dân cư. Các hình thức tuyền truyền đa dạng, phong phú  như: Sổ tay, tạp chí, Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, đĩa CĐ phát thanh trên hệ thống truyền thanh lưu động và truyền thanh cơ sở; trang tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành; báo chí địa phương...

Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được hoàn tất, đảm bảo cho cuộc tổng điều tra sẽ được tổ chức ra quân đồng loạt tại các xã, phường, thị trấn vào sáng ngày 01/7/2016. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng sự quyết tâm của các cấp, các ngành nói chung cũng như Cục Thống kê Vĩnh Phúc nói riêng là tiền đề để tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 14
Trong ngày: 195
Trong tuần: 790
Lượt truy cập: 1297041

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn