.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

 

File dữ liệu báo cáo (định dạng PDF)

Lời văn

Số liệu

 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a. Nông nghiệp

+ Trồng trọt: Tính đến hết ngày 15/8/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 32.630 ha lúa và rau màu các loại, giảm 1,27% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lúa mùa 27.220 ha, bằng 98,80%; ngô 1.677 ha, tăng 3,90%; khoai lang 178 ha, bằng 86,83%; đỗ tương 219 ha, bằng 84,88%; lạc 499 ha, bằng 92,92%; rau xanh 1.794 ha, bằng 99,61%; các loại cây trồng khác 1.043 ha,bằng 96,22% so với cùng thời điểm năm trước. Đầu tháng 8 thời tiết có mưa nhiều thuận cho để sâu bệnh phát sinh gây hại cho cây trồng. Hiện nay, một số diện tích lúa mùa sớm bị nhiễm sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm, khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn... nhưng ở mức độ nhẹ. Để đảm bảo cho sản xuất đạt kết quả tốt, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện sớm, chính xác các đối tượng sâu, bệnh chủ yếu để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, bà con nông dân các địa phương cần chú ý bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật để cây trồng phát triển tốt và nâng cao sức đề kháng với các loại sâu, bệnh; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tập trung quyết liệt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, phun thuốc đặc hiệu cho diện tích bị nhiễm.

+ Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, nhìn chung chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thuận lợi và phát triển tương đối mạnh. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tích cực triển khai, kiểm soát tốt nên không xảy ra các dịch bệnh lớn; giá bán các sản phẩm từ chăn nuôi tương đối ổn định ở mức khá cao, và có lợi cho người sản xuất nên bà con yên tâm sản xuất, tích cực đầu tư, tăng quy mô đàn, số hộ gia trại, trang trại tăng nhiều so với năm 2015; mặt khác, cơ chế hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 (trong đó có phát triển chăn nuôi) theo Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng là một trong những yếu tố đã tạo điều kiện cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn phát triển.

Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các quy trình, trình tự, thủ tục trong quá trình kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật đã tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

b. Lâm nghiệp

Từ đầu tháng đến nay, thời tiết mưa nhiều trên diện rộng nên thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, đến hết tháng Tám, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 506,8 ha, giảm 21,2% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất với 489,6 ha còn lại là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Do làm tốt công tác chuẩn bị hiện trường nên các đơn vị sản xuất lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm. Tuy nhiên, ở các địa phương mới trồng được 386,6 ha, đạt 77,3% kế hoạch năm, nguyên nhân là do chưa triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất, vốn của chủ rừng còn hạn chế...

c. Thuỷ sản

Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trong tháng có nhiều thuận lợi do mưa nhiều, tạo điều kiện cho ao, hồ, đầm đủ nước để nuôi trồng, dịch bệnh lớn ít xảy ra và giá cả ổn định ở mức cao tạo điều kiện cho nuôi trồng phát triển. Dự kiến đến hết tháng Tám, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 7.109 ha, tăng 2,10% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 8 tháng đạt 12.374 tấn, tăng 2,0% so cùng kỳ

2. Sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng Tám tăng 2,14% so với tháng trước và tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp I, các ngành tăng, giảm tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,74% và tăng 15,62%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,13% và tăng 5,38%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,38% và tăng 16,12%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 2,83% và giảm 8,78%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 3,73% so với 8 tháng đầu năm 2015. Chia theo ngành kinh tế cấp II, 8 tháng đầu năm có 3/10 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước là: ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 2,38%, ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 8,34%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,57%. Các ngành công nghiệp chủ yếu còn lại đều có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, một số ngành tiếp tục có chỉ số tăng cao, đóng góp vào tăng trưởng của ngành cũng như tăng trưởng chung của tỉnh. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 36,14%; ngành sản xuất trang phục tăng 21,65%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 12,70%...

Dự kiến tháng Tám, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 16.700 tấn thức ăn gia súc, tăng 6,88% so tháng trước; 5.252 ngàn áo các loại, tăng 1,33%; 7.307 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 3,59%; 85.856 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 2,60%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 1.666 tỷ đồng, tăng 34,39%; 4.768 xe ô tô các loại, tăng 0,82%; 155.876 xe máy các loại, tăng 1,57%; 203 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 2,38%; 1.258 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, tăng 1,21% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 120.714 tấn thức ăn gia súc, giảm 0,11% so cùng kỳ năm trước; 38.909 ngàn áo các loại, tăng 21,65%; 52.712 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 2,15%; 678.884 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 8,07%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 11.797 tỷ đồng, tăng 34,18%; 37.518 xe ô tô các loại, tăng 12,70%; 1.212.988 xe máy các loại, giảm 8,34%; 1.408 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 12,86%; 9.533 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư, xây dựng

Tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy đạt 498 tỷ đồng, tăng 13,80% so với tháng trước và tăng 5,89% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 383 tỷ đồng, tăng 16,39%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 93 tỷ đồng, tăng 5,48% và vốn ngân sách Nhà nước cấp xã là 22 tỷ đồng, tăng 7,80% so với tháng trước. Các công trình trọng điểm về giao thông, y tế, giáo dục, các công trình tại các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục được ưu tiên vốn để đảm bảo tiến độ

Tháng Tám, là tháng có mưa nhiều nên phần nào ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm các chủ đầu tư tiếp tục giải ngân vốn để đẩy nhanh tiến độ cho các công trình dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh. Dự kiến, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Tám đạt 512,1 tỷ đồng, tăng 2,78% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.063,4 tỷ đồng, tăng 6,94% so với cùng kỳ năm 2015.

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ

a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ổn định. Lượng hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng luôn đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám dự kiến đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 0,14% so tháng trước và tăng 9,32%  so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 14,6%; kinh tế tư nhân tăng 6,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bằng 89,33% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 22.592 tỷ đồng, tăng 5,47% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kinh tế nhà nư­ớc đạt 164 tỷ đồng, tăng 9,22%; kinh tế tập thể 31 tỷ, tăng 12,94%; kinh tế cá thể 12.811 tỷ, tăng 6,79%; kinh tế tư nhân 7.910 tỷ, tăng 8,32%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.676 tỷ, bằng 86,26% so cùng kỳ năm 2015.

Phân theo nhóm ngành kinh tế, 8 tháng đầu năm ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 19.370 tỷ đồng, tăng 5,39% so với cùng kỳ; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 2.082 tỷ, tăng 7,43% và các ngành dịch vụ khác thực hiện 1.140 tỷ, tăng 3,47% so cùng kỳ.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá

 Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng Tám dự kiến đạt 165 triệu USD, tăng 4,71% so tháng trước và tăng 20,24% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 triệu USD, tăng 6,75% so tháng trước và tăng 20,23% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 159,4 triệu USD, tăng 4,64% so tháng trước và tăng 20,25% so cùng kỳ năm trư­ớc. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.120,3 triệu USD, tăng 12,14% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.085,2 triệu USD, tăng 11,76%; kinh tế trong nước 35,1 triệu USD, tăng 12,48% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: hàng điện tử 77,3 triệu USD, chiếm 46,82% tổng số; phương tiện vận tải và phụ tùng 50,2 triệu USD, chiếm 30,39% tổng số; hàng dệt may 21,5 triệu USD, chiếm 13,02% tổng giá trị xuất khẩu...

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng Tám dự kiến đạt 235,2 triệu USD, tăng 2,71%  so với tháng trước và tăng 20,46% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 358 ngàn USD, bằng 82,07%; kinh tế tư nhân 15,5 triệu USD, tăng 5,35%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 219,4 triệu USD, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 1.626,5 triệu USD, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 2,1 triệu USD, bằng 65,42%; kinh tế tư nhân đạt 84,5 triệu USD bằng 98,65%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.539,9 triệu USD, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Hàng nhập khẩu trong tháng chủ yếu là: hàng điện tử 67,7 triệu USD, ô tô các loại (gồm cả linh kiện đồng bộ) 80,5 triệu USD, xe máy các loại (gồm cả linh kiện đồng bộ) 15,3 triệu USD, vải các loại 11,3 triệu USD...

c. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Tám giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 1,63% so với cùng tháng năm trước và tăng 1,63% so với tháng 12 năm trước. Tính chung 8 tháng đầu, năm CPI tăng 1,35% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính làm CPI tháng này giảm so với tháng trước là do giá một số nhóm hàng thiết yếu như: lương thực, ăn uống ngoài gia đình, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm... Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và biến động nhẹ.

Diễn biến CPI của các nhóm hàng chính trong tháng Tám như sau:

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,05% so với cùng tháng năm trước, do giá thực phẩm trong tháng tăng 0,19% so tháng trước và tăng 2,84% so với cùng tháng năm trước;  

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,34% do chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu mua sắm quần áo mới tựu trường cho các em trở lên nhộn nhịp hơn. Giá quần âu, áo sơ mi, giày dép trẻ em đều tăng từ 1,42% đến 5,79%;

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,14%. nguyên nhân: Do  nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,09%. Trong đó, giá mặt hàng xi măng giảm 0,4%, gạch xây giảm từ 0,47% đến 0,59%; Bên cạnh đó, từ ngày 01/8/2016 giá gas trên địa bàn được điều chỉnh giảm 375đ/kg, mặt hàng dầu hỏa cũng giảm 0,89% so với tháng trước góp phần vào sự giảm chung của nhóm;

 - Nhóm giao thông giảm 2,19%. Đây là nhóm có chỉ số giảm mạnh nhất trong 11 nhóm hàng, chỉ số nhóm giảm chủ yếu ở mặt hàng xăng dầu do sự điều chỉnh giảm vào các ngày 20/7 và 04/8/2016 dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 4,5% so với tháng trước;

- Nhóm giáo dục tăng 0,06 do sắp bước vào năm học mới nên thị trường hàng văn phòng phẩm trong tháng diễn ra nhộn nhịp, giá vở viết tăng 1,68% so với tháng trước;

Giá vàng và Đô la Mỹ: Giá vàng trên địa bàn tỉnh tăng 1,79% so với tháng trước, giá vàng bình quân trên thị trường tự do là 3.555 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm 0,81% so với tháng trước, giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.434 đồng/USD.

Một số nhóm hàng còn lại giá tương đối ổn định.

d. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tổng khối l­ượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Tám dự kiến đạt 2.141 ngàn tấn, luân chuyển đạt 135,3 triệu tấn.km. So với tháng trước, giảm 0,19% về tấn và giảm 2,06% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trư­ớc, tăng 7,94% về tấn và tăng 8,69% về tấn.km. Tính chung 8 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa đạt 18.339 ngàn tấn, luân chuyển 1.251,9 triệu tấn.km, tăng 5,63% về tấn và tăng 6,93% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2015.

Khối l­ượng hành khách vận chuyển trong tháng Tám dự kiến đạt 1.425 ngàn ngư­ời, luân chuyển 136,7 triệu ngư­ời.km. So với tháng trước, giảm 2,11% về người và giảm 1,56 % về người.km; so cùng kỳ năm trước, tăng 4,31% về người và tăng 3,84% về người.km. Dự kiến 8 tháng đầu năm, vận chuyển đạt 15.508 ngàn người, luân chuyển đạt 1.154,3 triệu người.km, tăng 2,54% về người và tăng 2,04% về người.km so với cùng kỳ năm  2015.

Tổng doanh thu vận tải tháng Tám dự kiến đạt 270,1 tỷ đồng, tăng 1,44% so tháng trước và tăng 12,44% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 58,5 tỷ đồng, tăng 7,19%; vận tải hàng hoá đạt 208,6 tỷ đồng, tăng 14,31%  so cùng kỳ. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải đạt 2.206,9 tỷ đồng, tăng 8,49% so cùng kỳ.

 5. Một số vấn đề xã hội

a. Về y tế

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1388/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra, thời gian qua, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm được các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 100% các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã triển khai tuyên truyền về đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu... Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, kinh doanh thức uống đường phố, lò mổ để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

b. Về giáo dục đào tạo

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học năm học 2015- 2016 của học sinh Vĩnh Phúc đạt 98,5%. Trong đó, khối trung học phổ thông đạt 99,1%, khối giáo dục thường xuyên đạt 95,5%. Về điểm trung bình bài thi, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vĩnh Phúc đứng 8/63 tỉnh/thành có điểm trung bình các môn cao nhất cả nước.

Chỉ còn ít ngày nữa các học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng hàng triệu học sinh trong cả nước sẽ bước vào năm học mới 2016-2017. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác chỉnh trang, vệ sinh trường lớp đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Bên cạnh đó Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tập huấn chuyên môn và chính trị hè, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

c. Về văn hóa

Kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh 2/9, hướng tới Chào mừng 20 năm ngày thành lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2017), trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí... Đặc biệt trong kỳ Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc đã tham dự “Liên hoan Nghệ thuật 05 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan” do Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lịch tổ chức. Đoàn Vĩnh Phúc tham gia liên hoan 01 chương trình Ca múa nhạc tổng hợp, với chủ đề “Vĩnh Phúc quê tôi”. Kết thúc cuộc thi, Đoàn Vĩnh Phúc đã giành được 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 01 Bằng khen của Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ban Tổ chức cùng Hội đồng Nghệ thuật ghi nhận, đánh giá cao về công tác chuẩn bị, nội dung, ý tưởng kịch bản, chất lượng nghệ thuật cũng như trình độ chuyên môn của các nghệ sỹ.

d. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

 Trong tháng Tám, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, số tiền thiệt hại khoảng 188 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ cháy, số tiền thiệt hại là 4.850 triệu đồng. Trong tháng, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền phạt 110 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm số vụ vi phạm môi trường là 19 vụ, số tiền xử phạt là 923 triệu đồng./.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 15
Trong tuần: 1073
Lượt truy cập: 1110159

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn