.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Năm 2017, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cùng sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện năm 2017 chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.


Giá trị sản xuất toàn huyện tính theo giá hiện hành ước đạt trên 47.591,5 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 91,18%, Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 3,15%, Dịch vụ: 5,66%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.158,4 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 685,1 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 6,4% so cùng kỳ.

*Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá: Điểm nổi bật trong kinh tế năm qua là Bình Xuyên tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong năm, có thêm 15 doanh nghiệp FDI đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đầu tư 73,39 triệu USD; Giá trị sản xuất Công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 41.287,5 tỷ đồng, tăng 22,79% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các sản phẩm công nghiệp như: Thép xây dựng, gạch ốp lát, các sản phẩm may mặc, sản xuất xe máy, linh kiện điện tử. Tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển:Sản phẩm gốm Hương Canh ước đạt 24.750 sản phẩm, tăng 17,82%; mộc dân dụng ước đạt 27.500 m3 gỗ thành phẩm, tăng 17% so với cùng kỳ.

bx12017

                    Các sản phẩm linh kiện điện tử phát triển mạnh mẽ

 * Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản duy trì ổn định và phát triển: Giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 1501,36 tỷ đồng, tăng 2,67% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 43.500 tấn,  tăng 101,1% so cùng kỳ,đạt 108% kế hoạch. Việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh được triển khai hiệu quả: Mô hình sản xuất ngô biến đổi gen, quy mô 164,75ha; hỗ trợ sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, diện tích 97ha; hỗ trợ cho nông dân sản xuất ngô, lạc, đậu tương, khoai lang vụ Đông, diện tích 806,7ha với tổng số kinh phí hỗ trợ hơn 1,16 tỷ đồng; hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cao, diện tích thực hiện 3.106 ha (tăng 1.316,5ha). Huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng hàng hóa.

bx22017

             Vùng trồng hoa cúc chuyên canh xã Đạo Đức được duy trì và mở rộng

Trang trại chăn nuôi quy mô lớn, sản xuất ổn định mở ra hướng đi mới để nông dân xoá đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.

bx32017

                  Trang trại chăn nuôi ổn định và phát triển

  *Sản xuất Ngành thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội: Giá trị ngành dịch vụ (giá hiện hành) ước đạt gần 2.694,76 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ. Dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển với chất lượng ngày càng tốt hơn. Dịch vụ tín dụng ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 11%;

Việc chỉnh trang, phát triển đô thị luôn được chú trọng. Huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Đề án thành lập 3 xã: Bá Hiến, Quất Lưu, Đạo Đức lên thị trấn và xây dựng Đề án phát triển đô thị Bình Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Xuyên đủ tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2020. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và phát huy các tiêu chí nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo sát sao và đạt kết quả tốt. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung đền bù GPMB các dự án, đặc biệt là dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Đến nay, huyện đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB dự án này và tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho tập đoàn Sumitomo, đảm bảo trước tiến độ 6 tháng.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2017 đạt 87%, làng văn hóa 93%, đơn vị văn hóa 68%. Trong năm, huyện chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ V năm 2017 và Hội thi văn hóa công sở huyện Bình Xuyên lần thứ III. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Hết năm 2017, toàn huyện có 53/55 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 96,3%. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện ở cả 2 tuyến. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,5%, còn 8,01%.

bx42017

  100% trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng theo quy định tại các cơ sở y tế

 Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả. Trong năm, đã tạo việc làm cho 2.650 lao động, trong đó xuất khẩu lao động được 120 người. Các chế độ cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 2,09%. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa hành lang giao thông được quan tâm và triển khai tích cực.

Công tác tổ chức bộ máy biên chế, quản lý cán bộ, công chức được quan tâm, việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Huyện triển khai thực hiện tốt Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cán bộ CCVC, người lao động thôi việc theo nguyện vọng. Trong năm, toàn huyện thực hiện tinh giản 826 cán bộ CCVC, trong đó: 13 cán bộ cấp huyện, 4 cán bộ cấp xã và 809 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Công tác cải cách hành chính được triển khai theo hướng đơn giản, minh bạch, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Trong năm, toàn huyện tiếp 819 lượt công dân, tiếp nhận 274 đơn thư. Trong đó, đã giải quyết xong 174/211 đơn thuộc thẩm quyền, đang xem xét giải quyết 37 đơn.

Có thể khẳng định: Kinh tế tăng trưởng, xã hội ổn định của năm 2017 tạo đà đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

Để thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2018, huyện cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng hợp lý. Đẩy mạnh công tác GPMB nhằm thu hút đầu tư. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính quyền, phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận nâng cấp 3 xã lên thị trấn. Nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 53.860 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.101 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 920 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho từ 2.500 - 2.700 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,04%. Tỷ lệ gia đình văn hoá phấn đấu đạt 88%; Làng văn hoá: 94%; Đơn vị văn hoá: 70%. 12 xã, thị trấn đạt chính quyền vững mạnh.

 

 Trần Thị Thanh Hà - Chi cục Thống kê huyện Bình Xuyên

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 31
Trong ngày: 498
Trong tuần: 1199
Lượt truy cập: 1818287

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn