.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Năm 2017 sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện trong bối cảnh nhiều khó khăn như tình hình sản xuất nông nghiệp do thời tiết diễn biến bất thường, giá lợn hơi xuống thấp đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; công tác xây dựng Nông thôn mới ở các xã đăng ký đạt chuẩn còn chậm; công tác thu hút đầu tư còn hạn chếSong, UBND huyện ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời giải quyết tháo gỡ những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực… Do đó tốc độ phát triển giá trị sản xuất  năm 2017 ước  đạt 8,02% so với cùng kỳ, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,11%; ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 14,3%; ngành thương mại- dịch vụ tăng 8,59%.

1. Lĩnh vực kinh tế

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng nhẹ

Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 theo giá hiện hành đạt 1.241.723 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 954.202 triệu đồng, tăng 1,11% so với cùng kỳ (CK).

a) Về nông nghiệp

- Về trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 9.673,3 ha bằng 97,7%KH, giảm 2,47%CK. Trong đó, cây lúa: 5.263,68ha, bằng 98,4%KH, tăng 6,02%CK; cây ngô: 1.936,81ha, bằng 98,3%KH, giảm 3,9%CK; cây lấy củ: 910,69ha, giảm 9,98%CK; cây có hạt chứa dầu: 681,01ha, giảm 16%CK; cây mía: 35,6ha, giảm 55,8%CK; cây rau đậu, hoa, cây cảnh: 675,05ha, tăng 4,8%CK; cây hàng năm khác: 150ha, tăng 1,15%CK. Năng suất lúa cả năm: 53,4 tạ/, đạt 100,7%KH và tăng 6,37%CK; năng suất ngô đạt 45,98 tạ/ha, tăng 4,1%CK. Tổng sản lượng lương thực (lúa, ngô): 37.015 tấn, vượt 5,75%KH, tăng 5,68%CK

- Về chăn nuôi  :Trong 6 tháng đầu năm tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá lợn hơi giảm mạnh với mức giảm cao nhất trong 10 năm gần đây. Trước tình hình trên UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất để đảm bảo chăn nuôi lợn ổn định bền vững, truyên truyền khuyến cáo người dân không chăn nuôi theo phong trào tự phát. Trong 6 tháng cuối năm, giá lợn hơi đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đủ để hòa vốn, kết hợp với giá nguyên liệu chăn nuôi vẫn ở mức cao khiến người chăn nuôi lợn càng thêm khó khăn, nhiều hộ nhỏ lẻ không còn nuôi lợn, các gia trại, trang trại vẫn tiếp tục nuôi nhưng đều có xu hướng giảm quy mô đàn.

Sản xuất Lâm nghiệp : Diện tích trồng rừng tập trung đạt 91ha rừng sản xuất, trồng cây phân tán đạt 152,5 nghìn cây. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 24%. Công tác PCCCR được đẩy mạnh, trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn được duy trì. Qua kiểm tra phát hiện 3 vụ vi phạm, đã tiến hành xử phạt hành chính 14,3 triệu đồng. Sản lượng gỗ khai thác sơ bộ đạt 4160 m3.

Sản xuất thủy sản :  Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của huyện trong năm 2017 đạt 913.3 ha, bằng  98,84%% so cùng kỳ, Sản lượng thủy sản trong năm ước đạt trên 1.500 tấn bằng 102,13% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Huyện tiếp tục chỉ đạo giữ vững các tiêu chí ở các xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016: Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch; hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xét đạt chuẩn theo đúng quy định. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017: UBND huyện tăng cường kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai các tiêu chí; đôn đốc quyết liệt để thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí về: giao thông, thiết chế văn hóa, môi trường để hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2017 theo kế hoạch đề ra.

Phấn đấu kết thúc năm 2017, có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 12 xã; các xã còn lại đều đạt từ 11 đến 15tiêu chí. Tuy nhiên Chương trình xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư hạn chế, sự đóng góp của người dân chưa nhiều.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ tăng trưởng khá

Về  sản xuất TTCN: Chủ yếu vẫn ở các lĩnh vực: khai thác, sản xuất VLXD; may mặc, đồ gỗ, kim khí, đá mỹ nghệ, mây tre đan… tại các doanh nghiệp, các làng nghề và hộ cá thể. Hiện tại trên địa bàn huyện có 2 làng nghề chủ yếu là: mây tre đan tại Cao Phong; Đá mỹ nghệ tại Hải Lựu.  Ngoài ra ở các địa phương còn tiếp tục duy trì một số ngành nghề như:, may mặc, gò hàn, bóc gỗ, nghề mộc, chế biến lương thực, thực phẩm, khai thác đá xây dựng, sản xuất gạch không nung... Tuy nhiên, sản xuất trong lĩnh vực này còn nhỏ lẻ chưa có sự liên doanh liên kết; còn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế.

Thương mại – dịch vụ: Toàn huyện có 13 chợ, trên 4200  cơ sở tham gia hoạt động kinh doanh thương mại; dịch vụ, vận tải đáp ứng được các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hoá giữa các vùng miền, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Công tác thu- chi ngân sách: Tổng thu NSNN ước thực hiện 751.905,9 triệu đồng, vượt 12%KH và vượt 3%CK. Trong đó, thu trên địa bàn 73.598,9 triệu đồng, vượt 139%KH và bằng 38%CK. Tổng chi NSNN ước thực hiện 651.020,1 triệu đồng, đạt 110%KH và tăng 2%CK.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Công tác Giáo dục - Đào tạo: Hoạt động giáo dục và  đào tạo tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm qua  hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân trên trên đạo bàn huyện. Đến nay toàn huyện có 47/57 trường đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ  giáo viên các cấp học tiếp tục được bồi dưỡng nâng cao trình độ, 100% giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được coi trọng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS bước đầu có hiệu quả.

Về Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dân chủ động tiêm phòng các loại vacxin phòng bệnh, vệ sinh môi trường… do đó trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Về Văn hóa - Thông tin – Thể thao:  Công tác tuyên truyền bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh và trung ương. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm những ngày lễ lớn được diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú. Các lễ hội văn hóa truyền thống được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, đề cao được các giá trị truyền thống dân tộc và của địa phương, được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Tăng cường công tác quản lý các di tích và lễ hội trên địa bàn huyện.  Công tác vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng khu phố văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, các chỉ thị của tỉnh, trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống  văn minh trong việc cưới, việc tang… được thực hiện tốt.

Công tác Lao động- Việc làm và Thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh về công tác lao động việc làm, trong đó tập trung chủ yếu về công tác xuất khẩu lao động; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong năm, giải quyết việc làm cho khoảng 2.100 lao động (với 270 người đi LĐXK), đạt 104%KH và giảm 0,8%CK.Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách luôn được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo và thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 còn 4,37% (giảm 1,47%CK), số hộ cận nghèo còn 4,61%, giảm 0,47%CK.

3. Công tác bảo đảm an ninh trật tự

An ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội được duy trì: Ổn định và giữ vững.

Tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai tích cực, đồng bộ trên nhiều mặt. Phong trào gìn giữ an ninh bảo vệ Tổ quốc có bước chuyển biến đi vào chiều sâu.

 

 Nguyễn Văn Thể - Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Sông Lô

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 38
Trong ngày: 498
Trong tuần: 1199
Lượt truy cập: 1818264

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn