.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thông tin về sản phẩm, ấn phẩm Thống kê xin liên hệ về:

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

- Số 20 Lý Thái Tổ, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3 861 139, 0211 3 861 140/ Fax: 0211 3 843 841

- Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn

- Bấm vào: Xem/Lưu File mềm toàn bộ nội dung Sách về máy (Nháy đúp chuột vào Thư mục hoặc File bạn cần xem/tải nội dung).

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 73
Trong tuần: 295
Lượt truy cập: 1203956

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn