.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Lời văn

Số liệu

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a. Nông nghiệp

- Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm nay đạt 57.464 ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích lúa đạt 31.005 ha, giảm 1,01% so với cùng kỳ; ngô 12.541 ha, giảm 3,42%; đậu tương 1.102 ha, giảm 17,25%; lạc 1.939 ha, giảm 2,33%; rau các loại 6.892 ha, giảm 3,51% so với cùng kỳ... Hiện nay, phần lớn diện tích lúa đã trỗ và đang trong thời kỳ vào hạt, một số diện tích lúa xuân sớm ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô đã chín và đang chuẩn bị đi vào thu hoạch.

Thời tiết vụ đông xuân năm nay tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh hại được kiểm soát, phòng trừ kịp thời tạo điều kiện cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Nếu từ nay đến kết thúc thu hoạch, thời tiết không có diễn biến bất thường, dự kiến năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ đông xuân như sau: năng suất lúa đạt 62,51 tạ/ha, tăng 2,48%, sản lượng đạt 193.812 tấn, tăng 1,44% so với cùng kỳ; ngô đạt 44,78 tạ/ha, tăng 0,94%, sản lượng đạt 56.157 tấn, giảm 2,51%; đậu tương đạt 19,14 tạ/ha, giảm 4,17%, sản lượng đạt 2.110 tấn, giảm 20,7%; rau các loại đạt 218,06 tạ/ha, tăng 0,25%, sản lượng đạt 150.290 tấn, giảm 3,26% so với cùng kỳ năm 2017...

- Chăn nuôi: Trong tháng Năm, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì chăn nuôi lợn thời gian gần đây cũng đang gặp phải những khó khăn trong việc phát triển đàn lợn, nguyên nhân chủ yếu do giá lợn hơi thời gian gần đây mặc dù đã tăng khá mạnh (từ 35.000đ/kg - 42.000đ/kg) nhưng không thực sự ổn định làm cho người chăn nuôi chưa thực sự yên tâm đầu tư mở rộng quy mô.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trừng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi đợt I năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định.

b. Lâm nghiệp

Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 399,2 ha rừng trồng mới tập trung, tăng 3,13% so với cùng kỳ, trong đó phần lớn là rừng sản xuất với trên 397 ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt trên 1 triệu cây, được trồng tập trung nhiều ở 2 huyện là Lập Thạch và Sông Lô. Cùng với đó, việc chăm sóc, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng luôn được các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thường xuyên theo kế hoạch.

 Trong tháng, các đơn vị và địa phương đã chủ động tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng nên từ đầu tháng đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào.

c. Thuỷ sản

Tình hình sản xuất thủy sản của tỉnh trong tháng ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến hết tháng Năm dự kiến đạt 5.297 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản ước đạt 8.433 tấn, tăng 4,89%, trong đó sản lượng nuôi trồng là 7.705 tấn, tăng 5,03%, sản lượng khai thác đạt 727 tấn, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay đang bước vào vụ nuôi trồng mới nên nhu cầu con giống cho sản xuất tăng cao. Các hộ và cơ sở sản xuất giống lớn của tỉnh đã chuẩn bị đủ đàn cá bố mẹ và cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo đủ nguồn giống để cung cấp cho bà con nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Năm tăng 2,26% so với tháng trước và tăng 8,16% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp I, các ngành tăng, giảm tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ như sau: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,48% và tăng 0,57%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,27% và tăng 8,17%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,39% và tăng 20,58%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 0,51% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ.

Tính chung năm tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp II, có 3/10 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành công nghiệp dệt giảm 56,98% do một số doanh nghiệp sản xuất lớn trong ngành chuyển sang kinh doanh ngành khác; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 4,33%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 6,87%. Các ngành công nghiệp chủ yếu còn lại đều tăng; 3 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh tiếp tục có mức tăng khá so với cùng kỳ, trong đó:

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 20,52%. Một mặt do nhu cầu sử dụng xe của người dân ngày càng tăng cao, trong khi xe nhập khẩu hạn chế; bên cạnh đó, các nhà sản xuất liên tục đưa ra nhiều mẫu xe đa dạng về kiểu dáng, hợp lý về giá cả, sản lượng tiêu thụ khá cao so với cùng kỳ;

- Ngành sản xuất sản phẩm điện tử của tỉnh chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của một số công ty lớn như Samsung, Apple. Do trong tháng các công ty này giảm sản lượng sản xuất nên ảnh hưởng đến sản lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, 5 tháng đầu năm tăng trưởng của ngành này vẫn đạt 15,72% so với cùng kỳ;

- Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm của ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 8,83% so với cùng kỳ do thị trường được mở rộng, các loại xe phong phú về chủng loại, lượng xe tiêu thụ tốt...

Dự kiến trong tháng Năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 20.612 tấn thức ăn gia súc, tăng 1,81% so với tháng trước; 482 ngàn đôi giày thể thao, tăng 4,77%; 9.698 ngàn m2 gạch ốp lát tăng 4,7%;  2.196 máy điều hòa không khí, tăng 0,5%; 5.587 xe ô tô các loại, tăng 0,16%; 166.698 xe máy các loại, tăng 1,06%; 444 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 2,39%; 1.816 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, tăng 0,35%... Tính chung năm tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 99.480 tấn thức ăn gia súc, tăng 11,25% so với cùng kỳ; 30.050 ngàn quần áo các loại, tăng 5,69%; 46.476 ngàn m2 gạch ốp lát, giảm 4,33%; 25.898 xe ô tô các loại, tăng 20,52%; 794.439 xe máy các loại, tăng 8,83%; 8.468 máy điều hòa không khí, tăng 16,74%; 1.947 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 14,26%; 8.658 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, tăng 16,28% ...

3. Đầu tư, xây dựng

Trong tháng Năm, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết trình tự thủ tục các dự án, nhất là các dự án sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu. Vì vậy, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng được duy trì ổn định và đảm bảo. Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng Năm đạt 445,6 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước. Trong đó, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 304,7 tỷ đồng, tăng 9,64%; vốn ngân sách cấp huyện là 107,2 tỷ đồng, tăng 4,75%; vốn ngân sách cấp xã là 33,6 tỷ đồng, giảm 3,98% so với tháng trước. Tính chung năm tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.108,5 tỷ đồng, tăng 0,23% so với cùng kỳ và bằng 35,39% kế hoạch giao vốn đầu năm.

4. Thương mại, vận tải

a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm dự kiến đạt 3.843 tỷ đồng, tăng 4,08% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 130 tỷ đồng, tăng 3,06%; khu vực kinh tế tập thể đạt 5 tỷ đồng, tăng 6,71%; khu vực kinh tế cá thể đạt 1.897 tỷ đồng, tăng 15,45%, khu vực kinh tế tư nhân đạt 1.586 tỷ đồng, tăng 16,68%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 224 tỷ đồng, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 17.822 tỷ đổng, tăng 9,61% so với cùng kỳ năm 2017. Chia theo nhóm ngành kinh tế, năm tháng đầu năm, ngành thương nghiệp đạt 15.273 tỷ đồng, tăng 9,96%; ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.456 tỷ đồng, tăng 7,97%; các ngành dịch vụ còn lại đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 7,11% so với cùng kỳ.

b. Vận tải hành khách và hàng hoá

 Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Năm dự kiến đạt 2.834 ngàn tấn, luân chuyển đạt 194.732 ngàn tấn.km. So với tháng trước, tăng 2,57% về tấn và tăng 1,64% về tấn.km; so cùng kỳ năm trước, tăng 17,84% về tấn và tăng 13,07% về tấn.km. Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 12.822 ngàn tấn, luân chuyển 937.384 ngàn tấn.km, tăng 9,36% về tấn và tăng 9,89% về tấn.km so cùng kỳ năm 2017.

Khối lượng hành khách vận chuyển trong tháng dự kiến đạt 1.944 ngàn người, luân chuyển 133.406 ngàn người.km, tăng 0,92% về người và tăng 2,2% về người.km so với tháng trước. Năm tháng đầu năm, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 9.924 ngàn người, luân chuyển 645.956 ngàn người.km, giảm 9,13% về người và giảm 9,61% về người.km so cùng kỳ.

Tổng doanh thu vận tải tháng Năm ước đạt 330 tỷ đồng, tăng 2,77% so với tháng trước và tăng 5,76% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 74 tỷ đồng, tăng 0,18%; vận tải hàng hóa đạt 247 tỷ đồng, tăng 6,46% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải dự kiến đạt 1.584 tỷ đồng, tăng 7,93% so với cùng kỳ.

c. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Năm tăng 0,69% so với tháng trước, tăng 4,6% so với cùng tháng năm trước và tăng 1,91% so với tháng Mười hai năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ.

So với tháng trước, CPI trong tháng Năm không có biến động nhiều ở tất cả các nhóm hàng. Trong 11 nhóm hàng chủ yếu, có 5 nhóm hàng ghi nhận mức chỉ số tăng so với tháng trước là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,6% do phần lớn giá cả các mặt hàng trong nhóm thực phẩm tăng đã làm cho chỉ số chung của nhóm tăng; nhóm giao thông tăng 1,89% do có sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam vào ngày 08/5 và 23/5; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,44%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%. Có 2 nhóm hàng có chỉ số giảm là: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,72% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,46%. Các nhóm hàng còn lại giá ổn định.

5. Một số vấn đề xã hội

a. Về y tế

Để chủ động ứng phó với dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa bão, trong thời gian vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tăng cường giám sát, phát hiện và khoanh vùng, xử lý sớm ổ dịch; tích cực triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường để loại trừ ổ bọ gậy; phun hóa chất diệt muỗi; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc tự phòng bệnh cho mình và cho cộng đồng. Cùng với đó, Sở Y tế tỉnh yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo tốt công tác khám sàng lọc bệnh nhân, phát hiện sớm ca bệnh; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy máu chuẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời, không để bệnh nhân biến chứng nặng và tử vong khi mắc sốt xuất huyết.

Nhằm mục đích tư vấn, tuyên truyền và nâng cao hiểu biết, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện các bệnh lý về mắt, tai – mũi – họng cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Tam Dương và Bình Xuyên. Trong thời gian 3 tháng (từ tháng 2/2018 đến nay), đoàn bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc mắt, tai - mũi - họng cho gần 1.000 người cao tuổi ở 2 huyện trên. Với hiệu quả thiết thực mà chương trình mang lại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục triển khai công tác khám sàng lọc mắt, tai – mũi – họng tới nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh. Thông qua chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

b. Về giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6/2018. Tại Vĩnh Phúc, dự kiến thành lập 28 điểm thi tại các huyện, thành phố với 12.657 thí sinh dự thi, trong đó, học sinh lớp 12 chiếm 95,2% còn lại là thí sinh tự do. Theo số liệu tổng hợp từ Sở Giáo dục & Đào tạo, số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm 67,4%, số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm 32,3 % và chỉ có 0,3% số thí sinh đăng ký thi cả hai tổ hợp tự nhiên và xã hội. Đến nay, các thí sinh đã hoàn thành công tác đăng ký nguyện vọng. Trung bình một thí sinh đăng ký 4,47 nguyện vọng vào các trường đại học và cao đẳng, cao nhất là ở trường THPT chuyên Vĩnh Phúc với 7,26 nguyện vọng/thí sinh.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường có học sinh dự thi thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, hướng dẫn học sinh ôn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh đăng ký dự thi phù hợp với mục đích, năng lực của các em; tổ chức phổ biến, quán triệt quy chế thi cho giáo viên và học sinh; thực hiện kiểm tra để đảm bảo thông tin trên giấy báo dự thi của học sinh đầy đủ, chính xác. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị được giao phụ trách điểm thi chủ động rà soát, đảm bảo về cơ sở vật chất, phối hợp với các đơn vị chức năng thống nhất phương án đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

c. Hoạt động văn hoá xã hội

Trong tháng, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chiến thắng lịch sử 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Cũng trong tháng 5, UBND tỉnh phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề “Ném còn” được lấy ý tưởng từ một trò chơi dân gian ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức cuộc thi này. Có 32 đội tuyển của 10 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia thi đấu. Cuộc thi với nhiều điểm mới về kỹ thuật đòi hỏi các đội thiết kế robocon phải hội tụ được các yếu tố: Kỹ thuật, độ chính xác, sự khéo léo và thiết kế những quả còn độc đáo, rực rỡ sắc màu mang dấu ấn riêng của từng đội. Kết quả, đã chọn được 2 đội xuất sắc nhất toàn quốc tham dự Cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018) được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 26/8/2018.

d. Về trật tự, an toàn giao thông

Những năm gần đây, do nhu cầu đi du lịch vào các dịp nghỉ lễ của người dân tăng cao nên lượng du khách về với các khu du lịch trên địa bàn tỉnh rất lớn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân và du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tích cực triển khai khảo sát tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các nút giao lên xuống đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để phân luồng, phân tuyến khoa học, hợp lý; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, phân tuyến tại các điểm phức tạp, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông… Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với Công ty quản lý và bảo trì đường bộ 238, Công ty cổ phần BOT quốc lộ 2 không tổ chức sửa chữa, bảo trì đường quốc lộ 2 trong dịp diễn ra lễ hội và các ngày nghỉ lễ. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 04 ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 455 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ 92 phương tiện và 636 bộ giấy tờ xe./.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 60
Trong tuần: 600
Lượt truy cập: 997832

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn