.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

KẾT QUẢ

bannerkqtdtds2019

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên phạm vi toàn quốc vào thời điểm ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các công đoạn, đặc biệt là thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và phiếu trực tuyến (Webform); đồng thời, thực hiện việc quản lý, kiểm tra và giám sát qua Trang Hệ thống điều hành tác nghiệp (Web điều hành).

Với việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, thu thập, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu, kết quả TĐT năm 2019 đã được hoàn thiện sớm hơn một năm so với TĐT năm 2009, sẵn sàng cho việc tổng hợp và phân tích.

 

Xem toàn bộ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc (Xem tại đây)

 

Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thông cáo báo chí kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đồ họa thông tin (Inforgraphic) kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Báo cáo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Tỉnh Vĩnh Phúc

Biểu kết quả chủ yếu (File chỉ xem - để tải file xin liên hệ về Phòng Dân số - Văn xã)

Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 442
Trong tuần: 1189
Lượt truy cập: 1586717

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn