.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐBKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT kinh tế năm 2021). Ngày 08/6/2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ thường trực Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW, 160 Chi cục Thống kê cấp huyện và Tổ chức Lao động quốc tế ILO. Tỉnh Vĩnh Phúc có 02 điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Cơ quan Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc và điểm cầu Chi cục Thống kê Sông Lô. Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo Cục Thống kê, thành viên thường trực TĐT tỉnh và các giám sát viên cấp tỉnh, huyện.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, TCTK đã chủ trì thực hiện tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021. So với tổng điều tra năm 2017 và điều tra cá thể năm 2020, TĐT kinh tế năm 2021 có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo: (1) Thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện TĐT: Vụ Thương mại, dịch vụ chủ trì thực hiện các công tác chuẩn bị năm 2020, Cục Thu thập dữ liệu chủ trì công tác triển khai thu thập thông tin năm 2021. (2) Thay đổi về các thức đặt câu hỏi. (3) Bổ sung đối tượng điều tra: toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định được điều tra phiếu toàn bộ. (4) Thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tập huấn và triển khai thành công TĐT kinh tế năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu: (1) Các đơn vị của TCTK cần truyền đạt đầy đủ nội dung phiếu hỏi; giới thiệu rõ các khái niệm; các lỗi hay mắc phải khi thu thập thông tin của các năm trước; Giới thiệu kỹ phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI và hướng dẫn cách ghi phiếu trên CAPI, cách giải quyết các vướng mắc thường gặp trong thực tế; Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng Trang Web điều hành tác nghiệp, phân quyền, kiểm tra, giám sát và duyệt dữ liệu điều tra; Hỗ trợ các tỉnh kịp thời, đảm bảo tập huấn được thông suốt, hiệu quả; Tổng hợp ý kiến về nghiệp vụ, công tác tổ chức, triển khai điều tra, phần mềm và các nội dung liên quan khác... (2) Các đại biểu tham dự tập huấn cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của  phương án TĐT để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định; Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung do các giảng viên truyền tải, tích cực thực hành phỏng vấn thu thập thông tin bằng CAPI, nếu chưa rõ vấn đề gì cần đề nghị giảng viên giải thích; Tiếp thu các kỹ năng giảng bài của các giảng viên để vận dụng trong việc giảng bài tại lớp tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, giải thích về nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; quy trình thu thập thông tin; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Một số hình ảnh tại buổi hội nghị :

hn_tt_g2

Đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì hội nghị

706f4748d00724597d16

Toàn cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 73
Trong tuần: 296
Lượt truy cập: 1203943

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn