.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Kế hoạch số 52 ngày 29/01/2021 về thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của BCĐ TĐT tỉnh, BCĐ các cấp đã tích cực triển khai. Theo Kế hoạch, Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện ở khối doanh nghiệp, cơ sở sự nghiệp và hiệp hội; Giai đoạn 2 thực hiện đối với khối cá thể, tôn giáo và tín ngưỡng.

Đến nay, giai đoạn 1 cuộc TĐT cơ bản đã được BCĐ các cấp hoàn thành; Để thực hiện tốt giai đoạn 2, BCĐ tỉnh đã ban hành Công văn số 309/BCĐ-TTT ngày 09/6/2021 về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị điều tra; Công tác tuyển chọn điều tra viên và tập huấn nghiệp vụ điều tra; Công tác tuyên truyền giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra,…

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên phiếu điều tra cá thể, tôn giáo; Hướng dẫn sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin trên phiếu điều tra điện tử cho điều tra viên, giám sát viên cấp huyện dự kiến toàn tỉnh có 18 lớp, bình quân mỗi huyện, thành phố 02 lớp, với tổng số người tham dự tập huấn là 900 người. BCĐ các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức tập huấn từ ngày 24/6/2021 đảm bảo kế hoạch tập huấn xong trước ngày 28/6/2021; Đồng thời, đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của địa phương.

Công tác tuyên truyền giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra cũng được BCĐ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đảm bảo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo quy định của BCĐ tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 01/7/2021, BCĐ các cấp đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cuộc Tổng điều tra tại các địa phương.

Một số hình ảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại các huyện, thành phố

dc48b879e0b814e64da9Đồng chí Nguyễn Tiến Bộ - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Lập Thạch chủ trì hội nghị tại huyện Lập Thạch

199ad8948055740b2d44

Chi cục Thống kê huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV

75c53cc964089056c919

Các ĐTV tham dự hội nghị tập huấn tại Chi cục Thống kê thành phố Phúc Yên

Tin bài: Trần Huy Phượng - Phó trưởng phòng phòng Thống kê Tổng hợp 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 196
Trong tuần: 791
Lượt truy cập: 1297053

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn