.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 được tiến hành từ 01/3/2021 đến 31/5/2021 đối với khối doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và hiệp hội; Giai đoạn 2 được tiến hành từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021 đối với khối cá thể và cơ sở tôn giáo.

Trong giai đoạn 2 của Tổng điều tra, Huyện Vĩnh Tường sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với 11.081 cở sở kinh doanh cá thể và 187 cơ sở tôn giáo vào phiếu điều tra điện tử (CAPI) thay cho phiếu giấy trong các cuộc Tổng điều tra trước đây. Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra giai đoạn này, huyện đã đã có đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, công tác tuyển chọn điều tra viên và công tác kiểm tra, giám sát.

Về công tác tuyên truyền: Chỉ đạo bằng các văn bản, treo băng rôn vượt đường, Pano, áp phích… tập trung tuyên truyên bằng các bài viết về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra phát trên đại truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tiếp âm. Đặc biệt, đồng chí Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê đã có sáng kiến xây dựng đoạn phim ngắn về Tổng điều tra (xem tại đây) và đăng trên các trang thông tin điện tử của Trung ương, của Cục Thống kê, của Huyện và các mạng xã hội Facebook, zalo... đây là một cách thức tuyên truyền mới để tiếp cận đến các đối tượng điều tra một cách hiệu quả hơn.

Về công tác tuyển chọn điều tra viên: Khác với các cuộc Tổng điều tra thuộc lĩnh vực Dân số nhà ở, nông thôn nông nghiệp.., nội dung các loại phiếu điều tra trong Tổng điều tra kinh tế phức tạp, đối tượng điều tra khó tiếp cận khai thác thông tin nên việc lựa chọn điều tra viên đáp ứng yêu cầu hết sức khó khăn, trong khi đây là lực lượng trực tiếp quyết định đến tiến độ điều tra cũng như chất lượng của thông tin điều tra. Do đó, các điều tra viên được tuyển chọn chủ yếu là lực lượng cán bộ không chuyên trách của cấp xã và trưởng phó các đoàn thể ở các thôn, am hiểu cơ sở, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo về sức khỏe, độ tuổi, trình độ và đặc biệt ưu tiên chọn người đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê trước. Ngoài số lượng điều tra viên theo quy định của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo huyện đã tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ bổ sung thêm điều tra để đảm bảo tiến độ điều tra và dự phòng các trường hợp bất khả kháng do dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường.

cbcaf804e1be15e04caf

Giám sát viên cấp huyện trực tiếp tham dự phỏng vấn hộ điều tra cùng điều tra viên

Về công tác kiểm tra, giám sát: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời đôn đốc và động viên điều tra viên tập trung thời gian, tranh thủ tình hình dịch bênh tại địa phương đang ổn định để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo đúng phương án điều tra.

921e40e35359a707fe48

Giám sát viên cấp huyện tích cực kiểm tra tiến độ, chất lượng phiếu điều tra trên hệ thống thông tin TĐT

Kết quả, sau 15 ngày ra quân thực hiện giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành kê khai được trên 80% cơ sở SXKD cá thế và trên 50% cơ sở tôn giáo. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 20/7/2021 sẽ hoàn thành công tác điều tra, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch đề ra.

 Nguyễn Minh Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Vĩnh Tường

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 65
Trong tuần: 297
Lượt truy cập: 1203822

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn