.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021, trong 2 ngày 22 và 23/7/2021, Đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân năm 2021 tại Chi cục Thống kê (CCTK) huyện Bình Xuyên. Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra công tác rà soát mẫu cấp II (thôn), mẫu cấp III (hộ) các xã, thị trấn đại diện; Thanh tra công tác tổ chức, chỉ đạo cuộc điều tra; Thanh tra việc thu thập thông tin và ghi phiếu của điều tra viên (ĐTV) tại địa bàn.

Theo báo cáo của CCTK huyện Bình Xuyên, căn cứ Kế hoạch số 268/KH-CTK ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh, CCTK huyện đã tổ chức triển khai thực hiện Phương án cuộc điều tra trên địa bàn, từ công tác tuyển chọn ĐTV, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức cho ĐTV thực hiện điều tra tại địa bàn theo đúng thời gian quy định; Đồng thời, trong thời gian điều tra, CCTK huyện đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra, giám sát 4/5 xã, thị trấn để kịp thời uốn nắn những sai sót trong thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV.

0619455e9f2b6875313a2Đoàn Thanh tra làm việc tại CCTK huyện Bình Xuyên

Trước khi tiến hành điều tra ghi phiếu, CCTK huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát mẫu cấp II, cấp III tại địa bàn mẫu của 5 xã, thị trấn đại diện; Trong trường hợp hộ mẫu không còn tồn tại trên đại bàn, không gieo trồng cây lúa thì chọn hộ khác theo đúng quy định để thay thế, đảm bảo đủ số lượng hộ điều tra mẫu trên địa bàn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành xác minh thông tin đã được thu thập, ghi phiếu của ĐTV tại một số đại bàn điều tra.

b5849bcb41beb6e0efaf1Đoàn Thanh tra xác minh thông tin tại địa bàn thôn Vĩnh Đồng - Trung Mỹ

Kết thúc quá trình thanh tra tại cơ sở, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá CCTK huyện Bình Xuyên đã triển khai đầy đủ, kịp thời các khâu trong Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân 2021; Đồng thời, chỉ ra những sai sót trong quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV trên địa bàn cần được khắc phục ngay trong cuộc điều tra vụ Đông xuân này và rút kinh nghiệm cho các cuộc điều tra của các vụ tiếp theo. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của CCTK huyện được Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra kết luận thanh tra theo quy định.

Trần Huy Phượng - Phó trưởng phòng Thống kê Tổng Hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 56
Trong ngày: 488
Trong tuần: 1189
Lượt truy cập: 1818061

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn