.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 2021, trong 2 ngày 28 và 29/7/2021, Đoàn kiểm tra Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (viết gọn là Sở KH&ĐT). Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê đã sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố; Kiểm tra việc trích dẫn nguồn thông tin khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Nguồn số liệu, thông tin thống kê của các lĩnh vực chính sau: Số liệu về tăng trưởng kinh tế (GRDP); Dân số, lao động; Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; Thương mại và dịch vụ.

Sau khi nghe đại diện Sở KH&ĐT báo cáo tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố thời kỳ năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 tại đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra các tài liệu liên quan. Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nhận thấy: Sở KH&ĐT đã thực hiện báo cáo tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê phục vụ Đoàn kiểm tra đầy đủ; Phản ánh đúng thực tế tình hình của đơn vị.

Sở KH&ĐT đã sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước khá tốt và là nguồn thông tin pháp lý, chính thống, là cơ sở để Sở KH&ĐT đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với mục tiêu phát triển của đơn vị.

trusosokehoachdautuĐoàn kiểm tra Cục Thống kê làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh minh họa)

Các số liệu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh về tăng trưởng kinh tế (GRDP); Lĩnh vực dân số và lao động; Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp và xây dựng; Thương mại và dịch vụ ngành Thống kê cung cấp và công bố được Sở KH&ĐT sử dụng chính xác, phù hợp trong công tác chuyên môn, trong các báo cáo, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do Sở KH&ĐT chủ trì, xây dựng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê của Sở KH&ĐT còn một số tồn tại như: Việc trích dẫn nguồn số liệu ở một số báo cáo chưa được thực hiện; Cùng một chỉ tiêu, nhưng ở các kỳ báo cáo khác nhau lại sử dụng các nguồn số liệu khác nhau,...

Kết thúc quá trình kiểm tra tại đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập các thông tin, số liệu thống kê năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 để đưa vào các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, đề án được Sở KH&ĐT thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Nguồn số liệu đảm bảo tính chính xác, phù hợp với số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Đồng thời, đề nghị Sở KH&ĐT tiếp tục sử dụng nguồn số liệu do Cục Thống kê công bố trong các báo cáo, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do đơn vị chủ trì, xây dựng; Khi sử dụng số liệu do ngành Thống kê công bố cần có trích dẫn nguồn số liệu. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của Sở KH&ĐT được Trưởng đoàn kiểm tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định.

Trần Huy Phượng - Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng Hợp.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 13
Trong ngày: 28
Trong tuần: 28
Lượt truy cập: 1488153

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn