.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Ngày 27/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Vĩnh Phúc có 02 điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Cơ quan Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc và điểm cầu Chi cục Thống kê Sông Lô.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội nghị đã nêu rõ, điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (Điều tra IO năm 2021) thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc điều tra quan trọng để có được hệ số chi phí trung gian năm gốc thay thế cho hệ số chi phí trung gian từ năm 2012 hiện đã không còn phù hợp; xây dựng bảng IO năm 2019, đại diện cho cấu trúc kinh tế giai đoạn 2015-2019, kiểm định tính chính xác của số liệu GDP theo 3 phương pháp: sản xuất, chi tiêu và thu nhập, phục vụ biên soạn số liệu chính thức GDP quy mô điều chỉnh 2018-2020. Bên cạnh đó điều tra IO là công cụ xây dựng các mô hình phân tích, dự báo.

z2883754679059_c0f4f56ef9589344f9831d1ea2d17ee3Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội nghị

Đây là cuộc điều tra rất quan trọng và là một trong những cuộc điều tra khó, phức tạp nhất của ngành Thống kê, đặc biệt kỳ điều tra năm 2021 được tổ chức trong trong bối cảnh cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các giảng viên truyền đạt nội dung phù hợp, đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, tăng cường thảo luận trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng. Lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp thu toàn diện các nội dung và yêu cầu của phương án điều tra để tổ chức hiệu quả cuộc điều tra bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đáp ứng tốt nhất kế hoạch cuộc điều tra; giám sát việc tập huấn để các ĐTV, GSV nắm vững nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, sẵn sàng thực hiện thu thập ngay khi cuộc điều tra được bắt đầu. Các điều tra viên, giám sát viên nghiêm túc,  tập trung tiếp thu đầy đủ những nội dung tập huấn...

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ 27-29/10/2021. Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia thới thiệu các nội dung: Yêu cầu đối với các chỉ tiêu thu thập thông tin phục vụ tính toán bảng cân đối liên ngành IO; Nội dung chính của Phương án điều tra; Quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin các phiếu điều tra; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cuộc điều tra IO 2021; Hướng dẫn phần mềm điều tra, xử lý các phiếu điều tra.

Hội nghị cũng sẽ dành nhiều thời gian để hướng dẫn các học viên thực hành các phần mềm và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác điều tra IO.

Ngay sau khi tập huấn nghiệp vụ, cuộc điều tra sẽ được triển khai thực hiện trên cả nước từ ngày 1/11/2021.

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 106
Trong tuần: 848
Lượt truy cập: 952851

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn