.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (HTCT). Dự Hội thảo có tham gia của đại điện các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; các Chi cục Thống kê huyện, thành phố ; đại diện các phòng ban UBND huyện Bình Xuyên, đại diện UBND thị trấn Hương Canh. Ông Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng CTK tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo.

1619f6e85a599407cd4821Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng CTK chủ trì hội thảo

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là một trong những nguồn thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời, phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bao gồm danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê; trong đó: HTCT cấp tỉnh gồm 20 nhóm với 110 chỉ tiêu. 

1dd21324bf9571cb288420Đồng chí Chu Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp trình bày hệ thống chỉ tiêu các cấp tại hội thảo

Ngày 12/11/2021, tại kỳ họp thứ 2, khóa XV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật 01/2021/QH 15 Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cần phải có sự sửa đổi phù hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện HTCT đã phát sinh những khó khăn cần thiết phải sửa đổi như: chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời thực tiễn đang vận động, thay đổi nhanh của đời sống kinh tế - xã hội trong tình hình và nhiệm vụ mới; một số cuộc điều tra mẫu của Tổng cục Thống kê không đảm bảo suy rộng đến cấp tỉnh, huyện; một số phân tổ chưa phù hợp nên khó thực hiện ở cấp địa phương; nguồn số liệu của các Sở, ban, ngành cung cấp cho Cục Thống kê, Chi cục Thống kê còn thiếu hoặc chưa đầy đủ theo quy định của biểu mẫu… 

Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, Tổng cục Thống kê đã đưa ra Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 147 chỉ tiêu; cấp huyện gồm 48 chỉ tiêu và cấp xã gồm 21 chỉ tiêu. Hội thảo xin ý kiến của các đại biểu về Dự thảo danh mục và nội dung cũng như đánh giá tính khả thi, nguồn số liệu thực hiện. Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến tích cực (17 ý kiến thảo luận tại hội thảo) nhằm góp phần sớm hoàn thiện góp ý HTCT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới cũng như đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội của các cấp chính quyền địa phương.

a630b9ce157fdb21826e19Các đại biểu tham dự đưa ra ý kiến thảo luận tại hội thảo

Cuộc hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, hiệu quả, là cơ sở để Cục Thống kê hoàn thiện bản góp ý HTCT thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 75
Trong tuần: 1310
Lượt truy cập: 1046903

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn