.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022, trong 2 ngày 26 và 27/4/2022, Đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 tại Chi cục Thống kê (CCTK) huyện Tam Đảo. Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra công tác rà soát, cập nhật bảng kê hộ; Thanh tra công tác tuyển chọn điều tra viên (ĐTV); Thanh tra công tác tổ chức, thu thập thông tin tại địa bàn; Thanh tra công tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra trên địa bàn huyện.

cb12d37b3f02c95c90132Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra tình hình thu thập thông tin tại hộ

Theo báo cáo của CCTK huyện Tam Đảo, căn cứ Kế hoạch số 108/KH-CTK ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh, CCTK huyện đã tổ chức triển khai thực hiện Phương án cuộc điều tra trên địa bàn, từ công tác tuyển chọn ĐTV, tham dự tập huấn nghiệp vụ và tổ chức cho ĐTV thực hiện điều tra tại địa bàn theo đúng thời gian quy định; Trong thời gian điều tra, CCTK huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát 4/4 xã có địa bàn mẫu để kịp thời phát hiện, sửa chữa những sai sót trong thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV. Tính đến hết ngày 18/4, toàn huyện đã hoàn thành công tác điều tra tại 04 địa bàn với tổng số 160 hộ (40 hộ mẫu/1 địa bàn); Công tác kiểm tra logic, hoàn thiện sửa lỗi, duyệt hoàn thành toàn bộ phiếu điều tra của địa bàn được thực hiện đúng quy định.

Đoàn thanh tra đã tổ chức kiểm tra tình hình thu thập thông tin của ĐTV tại 02 địa bàn với số lượng 16 hộ được chọn để kiểm tra, đối chiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy ĐTV có đến hộ để thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin và không có sự chênh lệch so với kết quả điều tra của ĐTV.

Kết thúc quá trình thanh tra tại cơ sở, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá CCTK huyện Tam Đảo đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 trên địa bàn huyện. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của CCTK huyện được Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra kết luận thanh tra theo quy định./.

Phòng Thống kê Tổng Hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 68
Trong tuần: 1314
Lượt truy cập: 1046850

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn