.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 24/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 300/KH-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 49 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 ban hành Phương án điều tra người Vĩnh Phúc ở nước ngoài và thân nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/6/2022, Sở Ngoại vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Tập huấn cho các giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, chuyên viên và công chức hai đơn vị.

0eb1e105dfc91c9745d8Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

Cuộc điều tra được tiến hành theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thời điểm rà soát là ngày 01/7/2022 - Rà soát địa bàn, tổng hợp lập danh sách các hộ gia đình có thân nhân ở nước ngoài;

Giai đoạn 2: Thời điểm điều tra là ngày 01/8/2022 - Thu thập thông tin ghi phiếu điều tra về người Vĩnh Phúc định cư ở nước ngoài.

Thời gian điều tra 15 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra của từng giai đoạn.

Cuộc điều tra về người Vĩnh Phúc ở nước ngoài và gia đình thân nhân nhằm: Thu thập thông tin về hộ gia đình và thân nhân của người Vĩnh Phúc ở nước ngoài; thông tin về số lượng người Vĩnh Phúc cư trú ở nước ngoài với các mục đích khác nhau (định cư; xuất khẩu lao động; du học; chuyên gia; kinh doanh; mục đích khác); thông tin của Kiều bào Vĩnh Phúc và thông tin đánh giá, kiến nghị về chính sách hiện hành của Nhà nước, tỉnh đối với Việt Kiều,… qua đó nắm được thông tin đầy đủ, chính xác để xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm huy động nguồn lực về tri thức, công nghệ, nguồn vốn của kiều bào Vĩnh Phúc ở các nước; làm cầu nối gắn kết giữa tỉnh với người Vĩnh Phúc ở nước ngoài thông qua tổ chức gặp mặt hàng năm; làm cơ sở xây dựng các chính sách, giải pháp thiết thực nhằm xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho người Vĩnh Phúc đang sinh sống, định cư ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh và đóng góp các chuyên gia, tri thức người Vĩnh Phúc ở nước ngoài vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Hương - Phòng Thu thập thông tin thống kê

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 21
Trong tuần: 1078
Lượt truy cập: 1110214

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn