.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 02 năm 2023

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trồng trọt

- Tính đến hết ngày 15/02/2023, toàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong cây vụ Đông, diện tích đạt 14.759 ha, giảm 4,5% so với vụ Đông năm trước. Trong đó, cây Ngô đã thu hoạch 5.482 ha, bằng 96,34%; khoai lang 1.248 ha, bằng 97%; đậu tương 426 ha, bằng 86,28%; lạc 202 ha, bằng 86,28%; rau các loại 5.240 ha, bằng 96,44%... so với tổng diện tích gieo trồng.

- Uớc tính toàn tỉnh đã gieo trồng được 32.013 ha cây vụ Xuân, đạt 85,37% kế hoạch. Trong đó: Diện tích lúa ước đạt 25.627 ha, diện tích ngô 1.669 ha; khoai lang 192 ha; đậu tương 50 ha; lạc 1.113 ha; rau các loại 2.032 ha.

Chăn nuôi

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng Hai ước đạt 12.309 tấn, giảm 8,98% so với tháng trước nhưng tăng 3,84% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng và các sản phẩm chăn nuôi khác đạt mức tăng khá: sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 16.008,0 tấn, tăng 4,65%; thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 8.660 tấn, tăng 4,07%; sản lượng sữa bò tươi ước đạt 9.850 tấn, tăng 9,2%; trứng gia cầm ước đạt 134,1 triệu quả, tăng 8,58% so với cùng kỳ.

Sản xuất lâm nghiệp

- Hai tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng ước đạt 75,6 ha, tăng 68% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.488 m3, tăng 3,81% so với cùng kỳ; sản lượng củi ước đạt 2.620 ste, tăng 2,72%; tổng số lượng cây trồng phân tán đạt 91,2 nghìn cây, tăng 14% so với cùng kỳ.

Sản xuất thuỷ sản

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng Hai ước đạt 1.827,22 tấn, tăng 1,95% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 3.861,62 tấn, tăng 3,18%.

2. Sản xuất công nghiệp

- Tháng 02/2023, ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,79% so với tháng trước và tăng 15,39% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, IIP ước giảm 6,92% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 02/2023 tăng 2,96% so với tháng trước và tăng 3,60% so với cùng kỳ.

- Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,95% so với tháng trước và tăng 5,31% so cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số tồn kho tháng toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,10% so với tháng trước và giảm 22,67% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

- Ước tính tổng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng đạt 412,38 tỷ đồng, tăng 36,09% so với cùng kỳ.

- Tính chung hai tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 795,9 tỷ đồng, bằng 10,35% vốn kế hoạch giao năm 2023 và tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút đầu tư trực tiếp

- Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 15/02/2023, toàn tỉnh đã thu hút được 12 dự án FDI (03 dự án cấp mới, 09 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 134,92 triệu USD, tăng 29,91% so với cùng kỳ.

- Trong kỳ, không có dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đăng ký mới hoặc điều chỉnh vốn đăng ký.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

- Tính đến ngày 15/02/2023, toàn tỉnh có 151 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 996 tỷ đồng, uớc tính tạo thêm việc làm cho 851 lao động.

- Số lượng doanh nghiệp tham gia quay trở lại thị trường có xu hướng chững lại với 118 doanh nghiệp, giảm 32,95% so với cùng kỳ năm trước.

- Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 405 doanh nghiệp, tăng 45,16%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 10 doanh nghiệp, giảm 33,3%.

4. Thương mại, dịch vụ

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.405,81 tỷ đồng chiếm 87,63% tổng mức, tăng 10,36% so với tháng trước và tăng 37,05% so với cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 529,37 tỷ đồng, chiếm 8,58% tổng mức, giảm 6,69% so với tháng trước và tăng 110,41% so với cùng kỳ.

- Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 234,05 tỷ đồng, chiếm 3,79% tổng mức, giảm 11,74% so tháng trước và tăng 45,74% so với cùng kỳ.

- Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13.032,31 tỷ đồng, tăng 31,50% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách và hàng hoá

- Vận tải hành khách: Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 85,38 tỷ đồng, tăng 3,45% so với tháng trước và tăng 58,13% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách trong tháng ước đạt 1.788 nghìn lượt người, tăng 3,55%; luân chuyển hành khách ước đạt 102.138 nghìn người.km, tăng 3,12% so với tháng trước. Tính chung 02 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 3.514 nghìn lượt khách, tăng 67,42%; luân chuyển ước đạt 201.184 nghìn lượt khách.km, tăng 44,91% so với cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá: Doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải hàng hoá tháng Hai ước đạt 331,44 tỷ đồng, tăng 0,91% so với tháng trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 3.529 nghìn tấn, tăng 1,79%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 272.580 nghìn tấn.km, tăng 2,23% so với tháng trước. Tính chung 02 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đạt gần 6.995 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 31,74%; luân chuyển ước đạt 539.210 nghìn tấn.km, tăng 43,82% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá

- Giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép tiếp tục tăng cao; giá gas, xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá một số mặt hàng lương thực tăng nhẹ là nguyên nhân làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 6,53% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2023, CPI tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước.

- Bình quân 02 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng trong tháng Hai tăng 0,16% so với tháng trước nhưng giảm 0,62% so với cùng kỳ; giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 2,54% so với cùng tháng năm trước.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

- Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/02/2023 đạt 5.292,67 tỷ đồng, giảm 13,82% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/02/2023 đạt 2.163,61 tỷ đồng, tăng 26,51% so với cùng kỳ.

Hoạt động ngân hàng, tín dụng

- Lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 5-11,2%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,8-9%/năm đối với từng kỳ hạn.

- Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 28/02/2023 đạt 107.800 tỷ đồng, giảm 1,63% so với cuối năm 2022.

- Tổng dư nợ cho vay ước tính đến 28/02/2023 ước đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2022.

- Nợ xấu 840 tỷ đồng tăng 38,16% so với tháng 12/2022, chiếm tỷ lệ 0.72% trên tổng dư nợ.

Bảo hiểm

- Ước tính đến 28/02/2023 toàn tỉnh có 1.128.339 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, tham gia BHXH có 252.625 người, chiếm 40,9% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 233.984 người; BHXH tự nguyện: 18.641 người) tham gia BH thất nghiệp: 225.951 người, chiếm 36,6% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.109.698 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,7% dân số.

6. Một số vấn đề xã hội

Y tế

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Trong tháng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được duy trì và kiểm soát tốt, số ca mắc trong tháng tiếp tục giảm so với tháng trước (trong tháng phát sinh 12 ca, giảm 11 ca so với tháng trước).

- Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP): Trong tháng trên địa bàn tỉnh không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Giáo dục và đào tạo

- Trong kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023, kết quả ngành GD&ĐT đã đạt những thành tựu đáng nghi nhận. Toàn tỉnh có 509 trường học, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trang bị đồng bộ theo hướng chuẩn hóa, cơ bản đảm bảo yêu cầu dạy - học đạt chất lượng cao; hơn 97% trường học có công trình nước sạch, 100% trường học có nhà vệ sinh đạt chuẩn; nhiều trường học được đầu tư thư viện với không gian đọc sách mở, thân thiện…

Văn hóa, thể thao

- Trong tháng, nhiều chương trình nghệ thuật Mừng Đảng- Mừng Xuân được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, một số chương trình đặc sắc và nổi bật như: Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963-02/3/2023) với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc; Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2023 khai mạc ngày 02/02/2023, tại Nhà Hát tỉnh Vĩnh Phúc và triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Vĩnh Phúc 60 năm hành trình khát vọng”, với quy mô gồm có 07 gian trưng bày tập hợp giới thiệu các ấn phẩm báo chí, truyền thông số, trưng bày 60 tác phẩm tranh sơn dầu kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai và bảo vệ môi trường

- Tình hình an ninh trật tự: Trong tháng, lực lượng Công an của tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh..., đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2023, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 41 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 04 vụ so với tháng trước), làm chết 01 người, bị thương 06 người, thiệt hại tài sản 30.825,27 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 37 vụ (đạt 90,2%), bắt giữ 85 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 771,47 triệu đồng.

- Tình hình An toàn giao thông: Công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được tăng cường, nhất là các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề, hè đường, hành lang an toàn giao thông; tổ chức điều tiết, phân luồng; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ khi xảy ra sự cố về hạ tầng, phương tiện hoặc tai nạn giao thông....

- Tình hình cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy (gồm: 02 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 vụ cháy rừng), giá trị thiệt hại là 2,5 triệu đồng và 3,5 ha rừng.

- Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện 04 vụ VPMT; số vụ đã xử lý là 04 vụ với số tiền xử phạt là 7,45 triệu đồng./.

so_lieu_ktxh_thang_2-2023_tinh_vinh_phuc.xlsx

bao_cao_ktxh_thang_2_-_2023_tinh_vinh_phuc.doc.docx

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 194
Trong tuần: 888
Lượt truy cập: 1380717

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn