.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo:

Danh sách 1.521 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (Phụ lục I đính kèm); Danh sách 28 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (Phụ lục II đính kèm); Danh sách 136 thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và 03 thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (Phụ lục III đính kèm).
Yêu cầu thí sinh tự kiểm tra các thông tin trên danh sách so với hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân và đối chiếu với các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ tại Thông báo tuyển dụng của Tổng cục Thống kê. Trường hợp có sai lệch thông tin, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng trước 11 giờ ngày 06/3/2023 để Hội đồng xem xét, điều chỉnh theo địa chỉ:

• Email dhdu@gso.gov.vn

• Điện thoại liên hệ: 0904797499

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây

thong_bao_danh_sach_2023_trinh.doc.pdf

phu_luc_1_danh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_thi_tuyen.pdf

phu_luc_2_danh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_xet_tuyen.pdf

phu_luc_3_danh_sach_thi_sinh_khong_du_dieu_kien.pdf


 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 6
Trong ngày: 432
Trong tuần: 1187
Lượt truy cập: 1586629

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn