.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Hiện nay, sản xuất lúa Vụ đông xuân trên địa bàn vẫn là chủ lực cả về diện tích và sản lượng. Việc áp dụng các chính sách hỗ trợ sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đã gặt hái được một số thành công nhất định.

Mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh được tiếp tục đẩy mạnh, quy mô vùng trồng trọt đã được mở rộng. Một số chính sách đã được thực hiện hiệu quả: Hỗ trợ chi phí mua giống lúa chất lượng (áp dụng đối với các giống lúa: TBR225, Thiên ưu 8, ADI28, DQ11, DT39 Quế Lâm, Hà Phát 3), đồng thời việc sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cũng được thúc đẩy. Các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại và áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP cũng đã đóng góp vào việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn và chất lượng.

a90f746b388ee8d0b19f

Bên cạnh những thuận lợi trên, sản xuất vụ đông xuân năm 2023 cũng gặp một số khó khăn. Sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và giá vật tư nông nghiệp cao, đặc biệt là giá phân bón, đã ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của người sản xuất. Quá trình dồn thửa đổi ruộng và tập trung ruộng đất diễn ra chậm, cùng với sự thu hẹp của quỹ đất trồng trọt. Năng suất lao động và giá trị ngày công lao động trong trồng trọt vẫn còn thấp, việc đầu tư cơ giới hóa cũng gặp hạn chế, và thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định.  

Tuy nhiên, với những chính sách phù hợp và kịp thời đã tạo ra những kết quả tích cực trong sản xuất Vụ lúa đông xuân năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích gieo trồng lúa ước đạt 28.986,51 ha, chiếm 55,25% tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của tỉnh, đạt 101,71% kế hoạch và giảm 1,21% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa sơ bộ đạt 61,88 tạ/ha, tăng 20,87% so với năm 2022 là năm chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn gây ngập úng, tuy nhiên giảm 1,4% với năng suất lúa Vụ đông xuân năm 2021 là năm thời tiết tương đối thuận lợi. Sản lượng đạt 179.381,44 tấn, tăng 19,4% (+29.145,53 tấn) so với năm trước.

Vụ đông xuân của tỉnh chủ yếu là trà lúa đông xuân muộn với 26.279,4 ha, chiếm 90,7% diện tích lúa toàn tỉnh. Đây là trà chủ lực, bố trí chủ yếu trên các diện tích chủ động nước và được gieo trồng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống bệnh tốt, cho năng suất, chất lượng cao như: TBR225; Hà Phát 3; ADI28 ha; Thiên ưu 8... Các giống lúa truyền thống có chất lượng gạo thấp đã giảm đáng kể (diện tích trồng Khang dân 18 thu hẹp, chỉ còn dưới 10,0%)...

Kết quả sản xuất vụ đông xuân phản ánh sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của các cấp chính quyền địa phương, sự vào cuộc của ngành chức năng và nỗ lực của người nông dân. Dưới sự hướng dẫn của ngành chức năng, bà con nông dân các địa phương đã gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

0350eae61821c87f9130Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 6
Trong ngày: 435
Trong tuần: 1188
Lượt truy cập: 1586645

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn