.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến trung tuần tháng 7/2023, toàn tỉnh đã gieo trồng được 30.432 ha cây trồng vụ Mùa, đạt 95,1% kế hoạch, giảm 3,22% so với cùng kỳ.

b. Chăn nuôi

Tháng 7/2023, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 10.247,2 tấn, tăng 3,83% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm: Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 77.760 tấn, tăng 3,06%; sản lượng thịt trâu bò hơi ước đạt 3.926,7 tấn, giảm 3,46%; thịt lợn hơi ước đạt 49.626 tấn, tăng 3,02%; thịt gia cầm hơi ước đạt 24.207 tấn, tăng 4,28%; sản lượng sữa bò tươi ước đạt 35.050 tấn, tăng 7,02%; trứng gia cầm ước đạt 414,5 triệu quả, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Tháng 7/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 71,5 ha, giảm 8,75% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác đạt 4.125,0 m3, tăng 0,95%; sản lượng củi ước đạt 4.289 Ste, giảm 0,76%; tổng số lượng cây trồng phân tán đạt 52,8 nghìn cây, giảm 8,97%.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 560,9 ha, tăng 2,11% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 26.079 m3, tăng 3,66%; sản lượng củi khai thác ước đạt 28.491 Ste, giảm 0,76%; tổng số lượng cây trồng phân tán đạt 564,6 nghìn cây, giảm 5,9% so cùng kỳ.

1.3. Sản xuất thuỷ sản

Tháng 7/2023, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.729,3 tấn, tăng 5,07% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do năm 2022 một số diện tích nuôi trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 7/2023, với sự nỗ lực cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ tối đa của chính quyền địa phương và hiệu quả từ các chính sách mới ban hành của Chính phủ đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 5,81% so với tháng trước và tăng 2,20% so với cùng kỳ. Một số ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất ô tô và sản xuất xe máy ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - chính trị thế giới dự kiến vẫn tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp trong tỉnh phải đối mặt với thách thức trong việc tìm kiếm đơn hàng, giữ vững hoạt động sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bảy tháng đầu năm, ước tính IIP toàn ngành công nghiệp của Vĩnh Phúc giảm 1,92% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 7/2023 tăng 3,19% so với tháng trước và tăng 0,63% so với cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2023 tăng 19,38% so với tháng trước và tăng 2,31% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tháng 7/2023, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,99% so với tháng trước và tăng 27,63% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

3.1. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

Tháng 7/2023, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa phương quản lý ước đạt 821,84 tỷ đồng, bằng 7,61% vốn kế hoạch điều chỉnh năm 2023, tăng 12,55% so với tháng trước và tăng 23,24% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 3.876 tỷ đồng, tăng 16,13% so với cùng kỳ, bằng 35,87% kế hoạch vốn giao đầu năm.

3.2. Thu hút đầu tư trực tiếp

Tính đến ngày 15/7/2023, theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 440,76 triệu USD, tăng 74,89% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư trong nước: tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44,85% so với cùng kỳ.

3.3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/7/2023, toàn tỉnh có 867 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 7.023 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 5.755 lao động, tăng 11,3% về số doanh nghiệp, tăng 27,24% số lao động nhưng giảm 10,62% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 247 doanh nghiệp, giảm 15,12% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 1.114 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 666 doanh nghiệp, tăng 37,04% so với cùng kỳ, bao gồm: 588 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,64%; 78 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 69,57% so với cùng kỳ.

4. Thương mi, dch vụ

Tháng 7/2023, hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng cao, là tháng thứ bảy liên tiếp đạt mức tăng 2 con số so với cùng kỳ (+16,56%), tháng thứ năm liên tiếp tăng so với tháng trước (+1,90%). Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 46.353 tỷ đồng, tăng 24,98% so với cùng kỳ.

4.1. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 7/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.766,3 tỷ đồng, tăng 1,90% so với tháng 6/2023 và tăng 16,56% so với tháng 7/2022.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.763,1 tỷ đồng (chiếm 85,17% tổng mức), tăng 2,15% so với tháng trước và tăng 13,78% so với cùng kỳ.  

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 615,7 tỷ đồng (chiếm 9,1% tổng mức), tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 50,24% so với cùng kỳ.

Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 387,5 tỷ đồng (chiếm 5,73% tổng mức), tăng 0,91% so tháng trước và tăng 17,34% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 46.353,4 tỷ đồng, tăng 24,98% so với cùng kỳ.

4.2. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tháng 7/2023, doanh thu vận tải ước 507,44 tỷ đồng, tăng 2,67% so với tháng trước và tăng 14,02% so với cùng kỳ. Tính chung 07 tháng đầu năm doanh thu vận tải ước đạt 3.330,9 tỷ đồng, tăng 16,29% so với cùng kỳ.

4.3. Chỉ số giá

Giá lương thực, thực phẩm tăng, giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc Tập đoàn Điện lực Việt nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và sự thay đổi mức giá đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với lao động tự do và công chức, viên chức Nhà nước tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 1,01% so với tháng trước và tăng 1,62% so với tháng 7/2022. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

5.1. Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

Tính đến 15/7/2023, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 15.411 tỷ đồng, giảm 29,33% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/7/2023 đạt 14.415 tỷ đồng, tăng 12,70% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/7/2023 đạt 118.000 tỷ đồng, tăng 7,68% so với cuối năm 2022.

Tổng dư nợ cho vay ước tính đến 31/7/2023 ước đạt 121.000 tỷ đồng, tăng 4,50% so với cuối năm 2022.

5.3. Bảo hiểm

Ước tính đến 31/7/2023, toàn tỉnh có 1.146.360 người tham gia bảo hiểm các loại. Trong đó, có 244.558 người tham gia BHXH, chiếm 42,5% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 226.566 người; BHXH tự nguyện: 17.992 người); tham gia BH thất nghiệp có 218.288 người, chiếm 37,9% lực lượng lao động; tham gia BHYT có 1.128.368 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% dân số.

6. Một số vấn đề xã hội

6.1. Y tế

Tình hình một số bệnh truyền nhiễm: Ngành Y tế của tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh. Trong tháng, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh so với tháng trước như sau: 380 ca Cúm, giảm 19 ca; 115 ca Tiêu chảy, tăng 13 ca; 13 ca Viêm gan vi rút B, tăng 01 ca; 05 ca mắc Sốt xuất huyết tăng 02 ca; 25 ca Tay - Chân - Miệng, tăng 14 ca... Các ca mắc đều được điều trị kịp thời, không để các dịch bệnh bùng phát xảy ra.

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP): Trong tháng, ngành Y tế và UBND các cấp phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát được 103 lượt cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm (có 86,40% cơ sở đạt tiêu chuẩn); tiến hành xét nghiệm 284 mẫu thực phẩm (99,3% số mẫu đạt). Trong tháng, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 14 người mắc tại Homestay Levent thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

6.2. Giáo dục và đào tạo

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phổ điểm các khối thi gồm 3 môn để xét tuyển đại học của học sinh Vĩnh Phúc đều dao động phổ biến từ trên 21-22 điểm, cao nhất cả nước.

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế IBO lần thứ 34 diễn ra từ ngày 03/7 - 10/7/2023, tại thành phố Al Ain, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, thu hút 320 thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam có 03 học sinh tham dự trong đó có 01 học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc giành huy chương đồng.

6.3. Văn hóa, thể thao

Tháng 7/2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và thể thao sôi động và đa dạng. Đặc biệt, tại quảng trường khu du lịch Tam Đảo và Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn, giao lưu các tiết mục múa, hát, nhảy dân vũ đặc sắc và trình diễn nhạc cụ dân tộc đặc trưng. Các tiết mục biểu diễn xen lẫn các lễ hội của dân tộc như lễ cấp sắc, lễ hội xuống đồng, lễ làm nhà xe (dân tộc Cao Lan), lễ hội Tây Thiên (dân tộc Sán Dìu) và các ca khúc hát về quê hương Vĩnh Phúc đã được các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa tỉnh trình diễn, tạo không gian văn hóa đa dạng và đặc sắc.

6.4. An ninh, trật tự, giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường

Tình hình an ninh trật tự: Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 41 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 05 vụ so với tháng trước), bị thương 04 người, thiệt hại tài sản 3.116,14 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 37 vụ (đạt 90,2%) bắt giữ 81 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 1.558,54 triệu đồng.

Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 03 người bị chết và 03 người bị thương. Lũy kế 7 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết và 14 người bị thương, so với kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 02 vụ, giảm 02 người chết, giảm 02 người bị thương.

Tình hình cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy, trong đó: 01 vụ cháy hộ nhà dân và 01 vụ cháy cơ sở sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, chưa ước tính được thiệt hại. Tính chung 7 tháng đầu năm xảy ra 10 vụ cháy, giảm 02 vụ so với cùng kỳ.

  Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện 16 vụ vi phạm môi trường (VPMT); số vụ đã xử lý là 16 vụ với số tiền xử phạt là 221,5 triệu đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm phát hiện 175 vụ, số tiền xử phạt là 2,5 tỷ đồng, giảm 13,8% về số vụ nhưng tăng 31,8% về số tiền xử phạt.

 Tình hình thiên tai: Trong tháng, mưa lớn trên địa bàn huyện Tam Đảo từ ngày 22 đến ngày 25/6/2023 đã làm bị vỡ, sụt lún gây thiệt hại kênh mương nội đồng, tổng giá trị thiệt hại ước tính 120 triệu đồng. Ngay sau khi có mưa lớn xảy ra, các ngành chức năng trong tỉnh đã nhanh chóng ứng phó và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Lũy kế từ đầu năm xảy ra 02 vụ thiên tai, thiệt hại ước tính 1.988,2 triệu đồng./.

bao_cao_ktxh_thang_7_-_2023_tinh_vinh_phuc.docx

so_lieu_ktxh_thang_7-2023_tinh_vinh_phuc.xlsx

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 439
Trong tuần: 1187
Lượt truy cập: 1586672

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn