.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Từ ngày 17 - 20 tháng 10 năm 2023, đoàn kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi và Kế hoạch thực hiện điều tra khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 tại Chi cục Thống kê các huyện Tam Dương, Sông Lô, Tam Đảo và Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Yên.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe và kiểm tra các tài liệu liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Phương án điều tra của 2 cuộc điều tra trên. Kết quả kiểm tra cho thấy: Công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai các cuộc điều tra đã được các Chi cục Thống kê cấp huyện/thành phố thực hiện tốt với các bước: Xây dựng kế hoạch; triển khai việc rà soát, cập nhật bảng kê hộ trên địa bàn; phối hợp với các xã/phường/thị trấn tuyển chọn điều tra viên (ĐTV); phân công công chức của Chi cục chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của từng ĐTV để kịp thời đôn đốc tiến độ và bổ sung nghiệp vụ...

Đoàn đã dành thời gian đi thực tế và dự phỏng vấn qúa trình thu thập thông tin tại hộ. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, các ĐTV đã trực tiếp đến hộ và thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin đúng quy trình, đối tượng; tiến độ điều tra đạt yêu cầu, kết quả đảm bảo độ tin cậy. Từ các nội dung báo cáo, tài liệu và quá trình đi thực tế, Đoàn đã có nhiều ý kiến phân tích và chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện 2 cuộc điều tra này. Đại diện các Chi cục cũng có các ý kiến giải trình và tiếp thu, đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới.

Kết thúc quá trình làm việc, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao nội dung báo cáo cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của các đơn vị; tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn, các đề xuất, kiến nghị của các Chi cục trên cơ sở đó ra thông báo kết luận buổi kiểm tra, giám sát.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra thực hiện tại địa bàn:

e06170956e54b90ae045

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra số liệu tại hộ

add08e2691e746b91ff6    

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Thống kê Thành phố Vĩnh Yên

Thu Hương

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 191
Trong tuần: 787
Lượt truy cập: 1297032

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn