.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Ngày 21/3/2024, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức các phòng Thu thập Thông tin thống kê, phòng Thống kê Kinh tế; Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và các điều tra viên tham gia điều tra doanh nghiệp năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Vinh - Phó Cục trưởng, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã nhằm mục đích: phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2024" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”; cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên trình bày về: Phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2024; quy trình chọn mẫu điều tra, rà soát và thay mẫu; hướng dẫn điền phiếu 1/DNTB, phiếu 1/DN-Mẫu, phiếu 2/DN-XNKDV, phiếu 1/DN-NL và các phiếu chuyên ngành điều tra Doanh nghiệp năm 2024; giới thiệu chức năng phần mềm quản lý giám sát và điều tra đối với điều tra Doanh nghiệp năm 2024; một số lưu ý và lỗi thường gặp trong kiểm tra biểu tổng hợp điều tra Doanh nghiệp.

Hội nghị đã tổ chức thảo luận sôi nổi với các đại biểu tham dự và thông qua một số tồn tại, hạn chế của điều tra doanh nghiệp năm 2023 để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn điều tra doanh nghiệp năm 2024. Cuộc điều tra sẽ thu thập các thông tin của Doanh nghiệp năm 2023. Thời gian thu thập bắt đầu từ ngày 01/4 và kết thúc vào ngày 30/6/2024.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục yêu cầu việc tổ chức triển khai cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 tại các huyện, thành phố cần bám sát Phương án, kế hoạch điều tra. Điều tra viên thu thập thông tin đảm bảo tiến độ, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra ngay sau khi doanh nghiệp kê khai thông tin. Trong quá trình điều tra giám sát viên các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thông tin phiếu điều tra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

9a5078944f3ce362ba2d

dbc3fb66ccce609039dfPhòng Thu thập Thông tin thống kê

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 6
Trong ngày: 435
Trong tuần: 1188
Lượt truy cập: 1586644

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn