.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TCTK ngày 14/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2024 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 02 ngày 23-24/4/2024, Đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đối với Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo theo Quyết định số 26/QĐ-CTK, ngày 09/4/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn Thanh tra được thành lập và thực hiện thanh tra, kiểm tra xác minh các nội dung đã được phê duyệt bao gồm: Công tác lập bảng kê hộ; công tác tuyển dụng điều tra viên, giám sát viên; công tác tập huấn cho điều tra viên, giám sát viên; công tác thu thập thông tin của điều tra viên; công tác kiểm tra giám sát.Theo báo cáo của Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo: công tác tổ chức, triển khai thực hiện cuộc điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Đảo được Chi cục thực hiện theo đúng phương án và kế hoạch điều tra của Trung ương và địa phương. Đến nay, công tác thu thập thông tin tại địa bàn đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Tại 03 địa bàn điều tra thuộc thị trấn Hợp Châu, xã Bồ Lý và xã Hồ Sơn, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng và xác minh một số thông tin tại 12 hộ mẫu được chọn. Kết quả thanh tra cho thấy, hầu hết điều tra viên có đến hộ thu thập thông tin, xác định đúng nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, các thông tin trong phiếu cơ bản chính xác, sát thực tế.

88939ae87f37d1698826

Đoàn thanh tra đi xác minh thông tin hộ tại xã Hồ Sơn

Công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn. Sau 02 ngày làm việc, Trưởng đoàn thông báo kết thúc quá trình thanh tra tại đơn vị, tham mưu Cục trưởng ra kết luận thanh tra đối với Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo.

Phòng Thu thập thông tin thống kê

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 434
Trong tuần: 1188
Lượt truy cập: 1586641

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn