.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt

Kết quả sản xuất cây hằng năm vụ đông xuân đạt khá, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 52.066 ha giảm 0,76% so với vụ đông xuân năm trước. Năng suất một số cây trồng chủ yếu tăng so cùng kỳ: Lúa đạt 61,92 tạ/ha, tăng 0,68%; ngô đạt 49,00 tạ/ha, tăng 2,66%; khoai lang đạt 122,67 tạ/ha, tăng nhẹ; đậu tương ước đạt 20,53 tạ/ha, tăng 9,49%.

b. Chăn nuôi

Tháng 5/2024, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có sự phát triển tích cực, giá lợn hơi ổn định và giá các sản phẩm gia cầm đã tăng trở lại giúp người chăn nuôi yên tâm duy trì sản xuất. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.949,2 tấn, tăng 3,27% (trong đó, thịt lợn đạt 7.332 tấn, tăng 5,80%; thịt gia cầm hơi đạt 3.080 tấn, giảm 1,12%); trứng gia cầm đạt 62,1 triệu quả, tăng 8,66%; sữa bò tươi 5.150 tấn, tăng 4,04%. Số lượng đàn gia súc, gia cầm ước tính: Đàn trâu có 15,8 nghìn con, giảm 4,24% so cùng thời điểm năm trước; đàn bò có 88,3 nghìn con, giảm 4,85%; đàn lợn 482,1 nghìn con, tăng 1,26%; đàn gia cầm 11,7 triệu con, giảm 1,93%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 58.618,7 tấn, tăng 2,53% so với cùng kỳ; trứng gia cầm đạt 337,1 triệu quả, tăng 7,51%; sữa bò tươi đạt 26,1 nghìn tấn, tăng 2,67%.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Tháng 5/2024, ước tính toàn tỉnh trồng mới 65 ha rừng tập trung và 89 nghìn cây lâm nghiệp phân tán; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.700 m3; sản lượng củi khai thác ước đạt 6.063 ste.

Tính chung 5 tháng đầu năm: Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 394,9 ha, giảm 4,7% so với cùng kỳ; số cây trồng phân tán ước đạt 467,8 nghìn cây, tăng 3,59%; sản lượng gỗ khai thác 19.105 m3, tăng 3,43%; sản lượng củi khai thác đạt 18.940 ste, tăng 1,62%.

1.3. Sản xuất thuỷ sản

Tháng 5/2024, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 2.202,9 tấn, tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 10.093 tấn, tăng 3,16% so với 5 tháng đầu năm 2023; sản lượng khai thác nội địa ước đạt 693,9 tấn, tăng nhẹ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 9.399,2 tấn, tăng 3,39%; sản lượng con giống sản xuất ước đạt 1.690 triệu con, tăng 1,99%.

2. Sản xuất công nghiệp

Sau sự sụt giảm 5,75% vào tháng Hai, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn (IIP) đã có chuỗi 03 tháng tăng liên tiếp với mức tăng lần lượt là 0,37%; 12,71% và 11,06%; ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu và các khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc ước tăng 9,55% so với cùng kỳ.

Chỉ số sử dụng lao động: Tháng 5/2024, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 2,57% so với tháng trước và tăng 4,15% so với cùng kỳ. Chia theo loại hình doanh nghiệp: Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,72%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm 4,34% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,45% so với cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ, tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tháng 5/2024, chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước giảm 7,16% so với tháng trước và giảm 1,03% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho tăng 3,98% so với tháng trước và giảm 11,14% so với cùng kỳ.

3. Hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp

3.1. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

Tháng 5/2024, kết quả thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tiếp tục có nhiều khởi sắc, tác động lan toả tới sự hồi phục, phát triển của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế của tỉnh. Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng khá, ước đạt 706,55 tỷ đồng, tăng 10,54% so với tháng trước và tăng 23,81% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 2.685,38 tỷ đồng, tăng 15,55% so với cùng kỳ, bằng 34,53% kế hoạch vốn giao đầu năm.

3.2. Thu hút đầu tư trực tiếp

Kết quả thu hút đầu tư những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc: Tính đến ngày 15/5/2024, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án FDI, gồm 22 dự án cấp mới và 19 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 414 triệu USD, tăng 57,47% so với cùng kỳ năm trước.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đạt 2.380,53 tỷ đồng, bằng 43,28% kế hoạch giao.

3.3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tính đến ngày 15/5/2024, toàn tỉnh có 558 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.524 tỷ đồng, giảm 8,22% về số doanh nghiệp, tăng 10,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tạo thêm việc làm cho 5.171 lao động, tăng 62,81% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 200 doanh nghiệp, tăng 34,23% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 649 doanh nghiệp, tăng 38,38%; số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể là 69, tăng 91,67%.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 5/2024, Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.385,8 tỷ đồng, tăng 2,55% so với tháng trước và tăng 8,87% so với tháng 5/2023. Cụ thể:

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 đạt 5.179,5 tỷ đồng, tăng 2,61% so với tháng trước và tăng 8,10% so với tháng 5/2023.

 - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt đạt 597,1 tỷ đồng, tăng 1,92% so với tháng trước và tăng 9,41% so với tháng cùng kỳ.

 - Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 609,3 tỷ đồng, tăng 2,65% so tháng trước và tăng 15,27% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 31.072,6 tỷ đồng tăng 5,97% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 25.267,2 tỷ đồng, tăng 5,23%; doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 2.848,2 tỷ đồng, tăng 7,13%; doanh thu các ngành dịch vụ khác đạt ước 2.957,1 tỷ đồng, tăng 11,46%.

4.2. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tháng 5/2024, ước tính tổng doanh thu ngành vận tải kho bãi đạt 689,32 tỷ đồng, tăng 0,50% so với tháng trước và tăng 28,77% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu ngành vận tải ước đạt 3.349,22 tỷ đồng, tăng 32,22% so với 5 tháng đầu năm 2023.

4.3. Chỉ số giá

Tháng 5/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 2,78% so với cùng kỳ. Giá thực phẩm tăng, giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng là những nguyên nhân chính làm tăng CPI. Cụ thể: Chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 1,69%, nguyên nhân do giá thịt lợn trong tháng tăng 5,41% và giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 14,91%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,11% chủ yếu do giá điện sinh hoạt tăng 0,83% và giá nước sinh hoạt tăng 1,76%.

 Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 2,48% so với bình quân cùng kỳ năm 2023. Một số yếu tố làm tăng CPI: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,08% so với cùng kỳ đã tác động làm CPI chung của nhóm tăng 1,36 điểm phần trăm; nhóm thuốc và dụng cụ y tế tăng 6,24% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 0,44 điểm phần trăm; nhóm giáo dục tăng 5,04% so với cùng kỳ tác động làm CPI tăng 0,33; nhóm điện sinh hoạt tăng 8,86% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 0,29 điểm phần trăm.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ: Tháng 05/2024, chỉ số giá vàng tăng 2,80% so với tháng trước, tăng 34,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,79% so với tháng trước; tăng 9,20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 26,35%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 5,77% so với cùng kỳ.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

5.1. Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đang trên đà phục hồi trở lại trong ba tháng trở lại đây, qua đó tác động tích cực tới nguồn thu ngân sách của tỉnh. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 15/5/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.505,67 tỷ đồng, tăng 5,60% so với cùng kỳ và đạt 39,37% dự toán giao đầu năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/5/2024 đạt 10.769,98 tỷ đồng, tăng 0,58% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên địa bàn duy trì mức ổn định và được giữ nguyên so với tháng trước, lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4-10,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,2-6%/năm đối với từng kỳ hạn. Tỷ giá và ngoại hối tiếp tục duy trì xu hướng tăng do chịu tác động từ đồng USD thế giới tăng và duy trì ở mức cao; trên thị trường liên ngân hàng lãi suất VND thấp hơn USD; nhu cầu ngoại tệ đầu năm tương đối lớn phục vụ nhập khẩu nguyên vật liệu.

Ước tính tại thời điểm 31/5/2024, tổng nguồn vốn huy động đạt 125.000 tỷ đồng, giảm 0,97% so với cuối năm 2023.

Tổng dư nợ cho vay ước tính tại thời điểm 31/5/2024 đạt 130.500 tỷ đồng, tăng 1,82% so với cuối năm 2023.

5.3. Bảo hiểm

Ước tính đến 31/5/2024 toàn tỉnh có 1.172.549 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, tham gia BHXH có 24.118 người, chiếm 41,1% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 230.034 người; BHXH tự nguyện: 19.084 người) tham gia BH thất nghiệp: 246.247 người, chiếm 40,6% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.153.465 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại ước đạt 2.766,7 tỷ đồng, đạt 39,04% kế hoạch tỉnh giao và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Công tác chi trả, nhất là trả lương hưu và trợ cấp BHXH được thực hiện đồng bộ, nhanh gọn và an toàn đến tận tay đối tượng. Trong tháng, BHXH hàng tháng cho 38 người (lũy kế 220 người); BHXH một lần cho 1.540 người (lũy kế 5.744 người); giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 10.934 lượt người (lũy kế 44.640 lượt người); lập danh sách chi trả cho 750 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp (lũy kế 3.205 người).

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động, giải quyết việc làm

Lao động việc làm: Tháng 5/2024; toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.325 người, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 11.062 lao động bằng 65,07% so với kế hoạch. Trong đó: 10.617 việc làm trong nước; xuất khẩu 445 lao động. Trong kỳ; tính từ 15/4/2024 đến 14/5/2024, tổng số lao động nghỉ việc, giãn việc và thôi việc, mất việc là 2.288 lao động, trong đó: Lao động nghỉ giãn việc là 422 lao động; lao động thôi việc, mất việc là 1.866 lao động.

2. Hoạt động văn hóa, thể thao

Đồng hành cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Ngày Quốc tế lao động (01/5/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tỉnh Vĩnh Phúc tổ đã chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, hấp dẫn tại các địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân trong tỉnh tham gia và cổ vũ.

3. Y tế

- Tình hình dịch bệnh: Hiện nay, đang vào thời điểm mùa hè, thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh. Trước những diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác phòng, chống dịch và các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch và phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng vắc-xin, tập trung vào các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm A/H5N1, Sốt xuất huyết và các bệnh mới nổi hoặc bệnh lưu hành có số ca mắc tử vong cao.

- Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và ngộ độc thực phẩm: Ngày 14/5/2024, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 01 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam. Theo báo cáo sơ bộ: Sau khi ăn bữa trưa ngày 14/5/2024 tại bếp ăn tập thể của Công ty, có trên 300 công nhân có biểu hiện bất thường về sức khỏe như nôn, đi ngoài, đau bụng, sốt,... và được đưa vào các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp đáp ứng ngộ độc thực phẩm - Đảm bảo sẵn sàng điều trị, cấp cứu kịp thời cho người bệnh; tổ chức thực hiện điều tra dịch tễ, giám sát, lấy mẫu, xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. Tính đến ngày 18/5, có tổng số 438 người nhập viện, hiện đã có 430 người được xuất viện, sức khỏe ổn định; 08 người đang tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện. Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được điều tra, làm rõ.

4. Giáo dục và đào tạo

Sáng ngày 20/5, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đã tổ chức khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024; kỳ thi có 195 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vào 88 chỉ tiêu, bao gồm các vị trí việc làm: Văn thư viên trung cấp: 25 chỉ tiêu; Thư viện viên hạng IV: 20 chỉ tiêu; Thiết bị, thí nghiệm: 32 chỉ tiêu; Kế toán viên: 10 chỉ tiêu; Giáo vụ (cho trường chuyên biệt): 01 chỉ tiêu. Công tác thi tuyển được tổ chức đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Công tác bế giảng năm học 2023-2024 được thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo đó, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 đối với 32 trường THPT công lập của tỉnh đáp ứng các yêu cầu theo tiến độ đề ra và bảo đảm đúng quy chế, quy định.

5. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai và bảo vệ môi trường

- Tình hình trật tự an toàn xã hội: Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 01 vụ so với tháng trước) làm 3 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại tài sản 21.874,77 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 42 vụ (đạt 68,85%), bắt giữ 96 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 1.528,5 triệu đồng.

- Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng 5; toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 22 người bị thương (so với tháng trước tăng 04 vụ, tăng 5 người chết, giảm 1 người bị thương).

- Tình hình cháy, nổ: Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy với số tiền thiệt hại là 162 triệu đồng và 400 m2 rừng.

- Tình hình bất thường về thiên tai, hỏa hoạn: Tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 đợt mưa lớn, giông lốc trên diện rộng ở các huyện/thành phố vào ngày 20/4/2024 và đêm ngày 30/4/2024, làm 1 người bị thương; 12 nhà bị sập, bị cuốn trôi; 364 nhà bị hư hại; ngập úng 406,88 ha lúa và 358,84 ha hoa màu; 7.642 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước thiệt hại khoảng 151.407,42 triệu đồng. Ngay sau khi có mưa lớn, giông lốc xảy ra, các ngành chức năng trong tỉnh đã nhanh chóng kiểm tra tình hình, thống kê mức độ thiệt hại và đưa ra phương án khắc phục hậu quả kịp thời. Do đó, tình hình sản xuất của bà con nông dân dần được khôi phục, đời sống nhân dân đã trở lại bình thường.

- Công tác bảo vệ môi trường: Từ ngày 15/4 đến 14/5; trên địa bàn tỉnh phát hiện 174 vụ vi phạm môi trường, số vụ đã xử lý là 121 vụ với số tiền xử phạt là 1.685,11 triệu đồng. Trong tháng, tỉnh Vĩnh Phúc không phát sinh các vấn đề nổi cộm về môi trường./.

2024.5.25_bao_cao_ktxh_t5-2024-tinh_vinh_phuc.docx

2024.5.25._so_lieu_ktxh_thang_5_2024.xlsx

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 48
Trong ngày: 456
Trong tuần: 1178
Lượt truy cập: 1817697

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn