.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Thư ngỏ điều tra doanh nghiệp năm 2022

Thư ngỏ điều tra doanh nghiệp năm 2022

Thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra Thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022, để thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/ liên hợp tá xã.


Những điểm mới trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022

Những điểm mới trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra quy mô lớn, thời gian thực hiện không dài với nhiều nội dung chuyên sâu để giúp tổng hợp bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước. Do vậy, sự tham gia và đồng hành của các doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc điều tra.

Để hiểu rõ hơn về cuộc điều tra, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến xung quanh nội dung này.


Phương án điều tra Doanh nghiệp năm 2022

Phương án điều tra Doanh nghiệp năm 2022

Theo phương án điều tra Doanh nghiệp năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21/9/2021 của Tổng cục Thống kê), từ ngày 15/4/2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố.luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 17
Trong tuần: 727
Lượt truy cập: 804709

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn