.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Đồ họa thông tin (Inforgraphic) KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Đồ họa thông tin (Inforgraphic) KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

ĐỒ HỌA THÔNG TIN (INFORGRAPHIC)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

 


Tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020


Triển khai thu thập và tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai thu thập và tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng cho các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã áp dụng cho các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Để thuận lợi cho việc lập báo cáo và tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thống kê tỉnh biên soạn hai cuốn tà liệu: (1) Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc (2) Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xa tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thống nhất tổ chức thực hiện.

Hai cuốn tài liệu trên được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử (Website) Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ:

Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã


Hội thảo phục vụ đề tài NCKH “Giải pháp giải quyết vấn đề bất cập của thị trường lao động tỉnh Vĩnh Phúc”

Hội thảo phục vụ đề tài NCKH  “Giải pháp giải quyết vấn đề bất cập của thị trường lao động tỉnh Vĩnh Phúc”

 

Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức hội thảo phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp giải quyết vấn đề bất cập của thị trường lao động tỉnh Vĩnh Phúc”

 

 


Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017


Vụ Đông Xuân 2017, diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt 60.475,4 ha, trong đó diện tích gieo trồng lúa đạt 31.320,6 ha, tăng 0,35%; diện tích gieo trồng cây hàng năm khác đạt 29.154,8 ha, giảm 7,45% so với cùng kỳ.


Vụ Đông Xuân 2017, thời tiết thuận lợi; cơ cấu giống cây trồng chuyển dịch mạnh sang các giống cho năng suất, chất lượng cao như: Giống lúa HT1, Thiên ưu 8, BC15, TBR225, giống ngô biến đổi gen NK4300...; đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ cho sản xuất tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, do vậy hầu hết các cây trồng chính đều cho năng suất cao hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là cây lúa được đánh giá là vụ được mùa nhất từ trước đến nay. Theo kết quả điều tra năng suất gieo trồng lúa đạt 61,0 tạ/ha, tăng 4,2%; sản lượng đạt 191.069 tấn, tăng 4,57% so với cùng kỳ.


luadx2017

Mô hình giống lúa mới huyện Vĩnh Tường

Năng suất Ngô đạt 44,36 tạ/ha (tăng 2,81%), sản lượng đạt 57.604 tấn (giảm 6,74%); năng suất Khoai lang đạt 103,98 tạ/ha (tăng 4,11%), sản lượng đạt 19.401 tấn (tăng 1,13%); năng suất Đậu tương đạt 19,98 tạ/ha (tăng 5,66%), sản lượng đạt 2.661 tấn (giảm 19,95%); năng suất Lạc đạt 19,52 tạ/ha (tăng 2,52%), sản lượng đạt 3.875 tấn (giảm 9,44%); năng suất rau các loại đạt 217,5 tạ/ha (tăng 5,20%), sản lượng đạt 155.359 tấn (tăng 4,57%), trong đó: Năng suất các loại rau lấy lá đạt 204,94 tạ/ha (tăng 10,71%), sản lượng đạt 71.151 tấn (tăng 28,68%) so với cùng kỳ.

  ngolai2017

 

Giống ngô biến đổi gen NK4300

Thanh Hằng, Phòng Thống kê Nông nghiệp

 


1 3 » ( 3 ) Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 95
Trong tuần: 1174
Lượt truy cập: 1419467

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn