.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đạt mức tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách tăng cao vượt dự toán, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động tăng lên. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xem chi tiết tại: Đồ họa thông tin (Inforgraphic) tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019Thông cáo báo chí kết quả đánh giá lại quy mô GRDP

Thông cáo báo chí kết quả đánh giá lại quy mô GRDP

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Ngoài việc việc dùng đánh giá quy mô, tốc độ phát triển của một nền nền kinh tế, GRDP còn dùng để biên soạn các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế: năng suất lao động, GRDP bình quân đầu người,... Những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề ra các chính sách, giải pháp phát triển. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá lại chỉ tiêu GDP cũng như GRDP theo phương pháp và thông lệ quốc tế nhằm phản ánh sát thực hơn quy mô của nền kinh tế là việc làm rất cần thiết.

Chi tiết xem tại: Thông cáo báo chí  kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh

Đồ họa thông tin (Inforgraphic) đánh giá lại qui mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2010 - 2017


Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Lời văn

Số liệu


Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Lời văn

Số liệu


KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019

KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Mười và 10 tháng năm 2019 


KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng năm 2019

KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Chín và 9 tháng năm 2019 


Tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Tám và 8 tháng năm 2019

Tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Tám và 8 tháng năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Tám và 8 tháng năm 2019 


Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Bảy và 7 tháng năm 2019 


Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Sáu và 6 tháng đầu năm 2019 


Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Tình hình KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2019

Lời văn

Số liệu


1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 47
Trong ngày: 466
Trong tuần: 1179
Lượt truy cập: 1817788

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn