.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thông tin về sản phẩm, ấn phẩm Thống kê xin liên hệ về:

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

- Số 20 Lý Thái Tổ, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3 861 139, 0211 3 861 140/ Fax: 0211 3 843 841

- Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 56
Trong ngày: 484
Trong tuần: 1186
Lượt truy cập: 1817959

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn