.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Quý I/2018, Thành phố Vĩnh Yên tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị, Thành phố đã: phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 02 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 8,57 ha. Thực hiện phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh theo phân cấp 03 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 0,47 ha.Công tác lập, thẩm định quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để thực hiện trong năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh phúc khóa XVI về việc đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh phúc đến năm 2025 gắn với xây dựng đô thị loại I.

Công tác duy trì trật tự đô thị được thành phố tích cực chỉ đạo. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng sai phép,... Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.Công tác quản lý các dịch vụ cung ích đô thị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đô thị Vĩnh Yên xanh - sạch - đẹp và là thành phố văn minh, hiện đại. Công tác duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh, duy tu hệ thống thoát nước, duy trì hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đô thị được tiến hành thường xuyên, liên tục.Trong thực hiện quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, thành phố đã cấp phép xây dựng cho 82 trường hợp, tổ chức giao mốc giới xây dựng và quản lý xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng được cấp.

Vĩnh Yên ra quân lập lại trật tự đô thị

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm:  Thành phố đã chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Kết quả: thành phố đã hoàn thành xong công tác bồi thường tại 04 dự án; 02 dự án đang tiếp tục triển khai chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án phê duyệt; 08 dự án đang tiếp tục triển khai kiểm kê, tính toán phương án bồi thường, trình thẩm định. Tổng diện tích đất bồi thường theo Quyết định đã được phê duyệt là 26,5602 ha.

Nhờ có sự nỗ lực chung của Đảng bộ, nhân dân thành phố trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị và bồi thường, giải phóng mặt bằng mà bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới, từng bước phấn đấu đưa thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I trong những năm tiếp theo.

Lê Ngọc Hùng - CCTK Vĩnh Yên

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 13
Trong ngày: 442
Trong tuần: 1189
Lượt truy cập: 1586721

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn