.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Sáu tháng đầu năm 2018 tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương nhìn chung ổn định. Trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất vụ Chiêm xuân gặp khó khăn do  đầu vụ thời tiết không thuận, rét đậm, trời âm u, độ ẩm cao, giá cả sản phẩm chăn nuôi chưa ổn định (đặc biệt là giá lợn hơi) nên ảnh hưởng rất lớn tới chăn nuôi trên địa bàn. Với tinh thần tập trung chỉ đạo của các cấp chính quyền, địa phương kinh tế trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, sản xuất nông nghiệp ổn định, công nghiệp tiếp tục phát triển tăng cả về cơ sở và giá trị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm, giáo dục, y tế, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được quan tâm. Cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

I. Giá trị sản xuất có tốc độ tăng cao, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực:

Sáu tháng đầu năm 2018 ước tính tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 1.539.313 triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước: Trong đó ngành nông lâm, thuỷ sản đạt 501.089 triệu đồng tăng 4,76%, ngành công nghiệp xây dựng đạt 482.759 triệu đồng tăng 16,08% (trong đó công nghiệp tăng 33,51%, ngành xây dựng tăng 12,19%), ngành dịch vụ đạt 555.465 triệu đồng tăng 10,48%. Cơ cấu giá trị sản xuất theo giá hiện hành có những chuyển biến  tích cực tỷ trọng ngành Công nghiệp – Xây dựng và ngành Dịch vụ tăng đáng kể (Công nghiệp – Xây dựng tăng 2,31%; ngành Dịch vụ tăng 0,19%).

1.Thu chi ngân sách ổn định.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 512.108 triệu đồng bằng 98,21%% so cùng kỳ năm trước trong đó các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đều tăng so cùng kỳ năm trước, đặc biệt có những khoản thu tăng cao đó là: Thu từ doanh nghiệp quốc doanh (+1.382,89%), thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh(+15,13%), thuế thu nhập cá nhân (+21,65%), lệ phí trước bạ (+54,92%). Có 2 khoản thu thấp hơn so cùng kỳ năm trước đó là: thu phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 228.120 triệu đồng bằng 104,81% so cùng kỳ năm trước. Có một số khoản chi tăng so cùng kỳ năm trước đó là: Chi sự nghiệp thể dục, thể thao (+353,01%), Chi sự nghiệp kinh tế (+13,11%), Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo (+12,32%), Chi an ninh, quốc phòng (+5,48%)...Tuy nhiên có một số khoản chi thấp hơn so cùng kỳ năm trước đó là: chi sự nghiệp phát thanh truyền hình (-60,19%); chi sự nghiệp văn hóa thông tin (- 42,4%); chi sự nghiệp y tế dân số gia đình (- 88,15%)...

2. Nông nghiệp phát triển ổn định

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 4.608,8 ha tăng 2,46%  so cùng kỳ. Trong đó diện tích cây lương thực 2.984,1 ha, cây chất bột có củ 321,9 ha; cây có hạt chứa dầu 203 ha; cây rau đậu 798,5 ha; cây hàng năm khác 211,4 ha. Năng suất lúa vụ Chiêm xuân đạt 52,15 tạ/ha tăng 3,25 tạ/ha so cùng kỳ năm trước, sản lượng thóc ước đạt 11.133 tấn, ngô đạt 3.133 tấn. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 14.266 tấn tăng 2,55%(+355 tấn) so cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi sáu tháng đầu năm 2018 gặp nhiều khó khăn do giá cả sản phẩm đầu ra không ổn định (đặc biệt là giá lợn) đã ảnh hưởng đến chăn nuôi trên địa bàn nhưng đến nay đã bắt đầu ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.  Tại thời điểm 01/4/2018 tổng đàn trâu 3.725 con giảm 7,8% so cùng kỳ năm trước, đàn bò 11.125 con giảm  3,53% so cùng kỳ năm trước, tổng đàn lợn 57.258 con, giảm 9,95% so cùng kỳ năm trước, tổng đàn gia cầm 1.116.200 con tăng 0,19% so cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng so cùng kỳ năm trước : Thịt trâu +10,71% ; thịt bò + 4,29% ; thịt lợn  giảm -7,51% ; thịt gà + 9,63; trứng gia cầm +5,94%... Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 78,36 tấn…Sản xuất Lâm nghiệp diễn ra bình thường.

3. Công nghiệp tăng cao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện sáu tháng đầu năm 2018 đạt 101.319 triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 33,51% so cùng kỳ năm trước, giá trị này được thực hiện chủ yếu từ ngành công nghiệp chế biến 85.648 triệu đồng ( chiếm 94,97% tổng số). Riêng đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp cá thể tuy có gặp khó khăn trong sản xuất do qui mô sản xuất nhỏ, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị ở khu  vực kinh tế này vẫn ổn định và có xu hướng tăng...

4. Kinh doanh thương mại, dịch vụ ổn địnhvà phát triển

Hoạt động kinh doanh thương mạitrên địa bàn huyện được duy trì ổn định, mạng lưới bán hàng tăng kể cả số lượng và qui mô đảm bảo cung cấp hàng hóa thuận tiện đối với người tiêu dùng; hoạt động vận tải đảm bảo được nhu cầu vận tải về hàng hóa và đi lại của nhân dân. Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước tính sáu tháng đầu năm 2018 đạt 92.490 triệu đồng, tăng 6,66% so cùng kỳ năm trước. Các ngành dịch vụ khác ổn định và phát triển.

II. Một số vấn đề xã hội ổn định.

Sáu tháng đầu năm 2018 không có dịch lớn gây tử vong trên địa bàn huyện. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thường xuyên quan tâm, công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, cán  bộ viên chức ngành y thường xuyên được học tập nâng cao về trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ được nâng lên, các dịch vụ khám chữa bệnh mở rộng đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong sáu tháng đầu năm, các đơn vị y tế trên địa bàn đã tổ chức khám được trên 44.000 lượt người, đạt 57% so kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn huyện đã có 8/9 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng dịch được tăng cường, huyện đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn do vậy không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Năm học 2017-2018 đã kết thúc, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt  các cuộc vận động về giáo dục đó là : không bệnh thành tích, không ngồi nhầm chỗ... bằng những việc làm cụ thể đó là thăm lớp dự giờ, phụ đạo cho học sinh yếu kém. Các trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm theo kế hoạch; chỉ đạo các xã, thị trấn có trường học trên địa bàn huyện thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017-2018 với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 32/40 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xoá đói giảm nghèo được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện là 5%./.

Nguyễn Văn Nguyên - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 13
Trong ngày: 442
Trong tuần: 1189
Lượt truy cập: 1586720

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn