.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Sáu tháng đầu năm 2018 sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện vẫn còn gặp khó khăn như thời tiết diễn biến bất thường, giá cả các mặt hàng nông  nghiệp không ổn định, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, công tác xây dựng Nông thôn mới ở các xã đăng ký đạt chuẩn còn chậm; công tác thu hút đầu tư còn hạn chế... Trước tình hình đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực; do đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển tốt. Tốc độ phát triển kinh tế bằng 108,42% so cùng kỳ, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

  1.  Sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản so cùng kỳ tăng 4,75%, riêng nông nghiệp tăng 4,78%.

a-Nông nghiệp

- Về trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2018 đạt: 6.799,2 ha, bằng 103,53% so cùng kỳ. Cụ thể: Cây lúa : 2.936,3 ha, bằng 99,53 %; Cây ngô: 1.792,4 ha, bằng 115,53 %;  Cây lấy củ có chất bột ( khoai, sắn ): 877,8 ha, bằng 98,88 %; Cây mía: 26,2 ha, bằng 73,6 %; Cây có hạt chứa dầu (cây lạc,đậu tương): 529,7 ha, bằng 102,97 %; Cây rau đậu, hoa cây cảnh các loại: 522,6 ha,  bằng 102,12 %  so với cùng kỳ; Cây hàng năm khác: 114,2 ha, bằng 97,94 % so cùng kỳ.Năng suất lúa ước đạt 59,68 tạ/ha, bằng 104,01% so cùng kỳ, năng suất ngô ước đạt 48,15 tạ/ha, bằng 105,6% so cùng kỳ; các loại cây hàng năm khác đều đạt so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 26.154,8 tấn,  bằng 109% so cùng kỳ.

- Về chăn nuôi : Theo số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2018 toàn huyện có 80.560 con lợn, bằng 83,93 % so cùng kỳ; 838,1 nghìn con gia cầm, bằng 102,35 % so cùng kỳ….; Trong sáu tháng đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng và phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt I/2018, với tỷ lệ đều đạt và vượt chỉ tiêu KH tỉnh giao. Từ giữa quý II đến nay, giá lợn hơi tăng mạnh sau hơn 1 năm giảm sâu, cho thấy sự không ổn định trong ngành chăn nuôi lợn có thể chứa đựng nhiều rủi ro. Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành Văn bản số số 450/UBND-NN&PTNT ngày 25/5/2018 về việc phát chăn nuôi gia súc, gia cầm... trong đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi lợn, đặc biệt khuyến cáo người dân không chăn nuôi tự phát theo phong trào, quá trình chăn nuôi cần cẩn trọng để tránh các rủi ro.

 b- Sản xuất lâm nghiệp:Trong sáu tháng trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo thực hiện trồng cây xanh, phát triển rừng nhằm tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 80 ha,; trồng cây phân tán đạt 245 cây; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.500m3. Công tác tuần tra, kiểm soát, PCCCR-BVR được tiến hành thường xuyên. Công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt 01 vụ khai thác rừng trái phép với số tiền 9 triệu đồng.

c- Sản xuất thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 600 ha và 51 lồng cá. Sản lượng thủy sản ước đạt 459 tấn bằng 100,93 %  so cùng kỳ.

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới : Tiến hành rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo các xã thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí ở các xã chưa được công nhận đạt chuẩn. Tiến hành rà soátvà tổ chức tự đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và  các ngành dịch vụ tăng trưởng khá so cùng kỳ

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong sáu tháng bằng 113,3 % so cùng kỳ, ngành nghề  sản xuất hiện  nay chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: khai thác, sản xuất VLXD; may mặc, đồ gỗ, đá mỹ nghệ, mây tre đan, chế biến lương thực, thực phẩm;… tại các doanh nghiệp, các làng nghề và các cơ sở cá thể. Nhìn chung, sản xuất trong lĩnh vực này còn nhỏ lẻ chưa có sự liên doanh liên kết; còn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế.

 Các ngành dịch vụ của huyện trong 6 tháng đầu năm phát triển tốt, trong đó ngành thương mại – dịch vụ của huyện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản xuấttrong sáu tháng  bằng 105,99 % so cùng kỳ.

 Thu- Chi ngân sách: Tổng thu NSNN ước thực hiện 468.046,2 triệu đồng, bằng 99% so cùng kỳ; trong đó, thu trên địa bàn: 52.199,3 triệu đồng, thu từ chuyển nguồn NS năm 2017: 158.038,1 triệu đồng, thu bổ sung từ NS cấp trên: 257.808,8 triệu đồng.Tổng chi NSNN ước thực hiện 323.079,4 triệu đồng; trong đó: chi đầu tư XDCB ước thực hiện 64.576,3 triệu, chi thường xuyên ước thực hiện 210.431,1 triệu, chi bổ sung NS cấp xã: 48.072 triệu đồng.

II. CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

Công tácGiáo dục - Đào tạo:Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh, huyện về phát triển sự nghiệp GD&ĐT giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Tập trung phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đội ngũ giáo viên các cấp học tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, cập nhật phương pháp giảng dạy. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập tiếp tục được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn học sinh giỏi được nâng lên. Kết thúc năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới đạt 100%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt  98,8%.

Công tácY tế, Dân số và KHHGĐ: Sáu tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành; các chương trình MTQG về y tế được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 2 tuyến. Trong 6 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho 35.950 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 119% KH. Tổ chức tiêm chủng đầy đủ, an toàn cho 1.010 trẻ dưới 01 tuổi, đạt 48% KH năm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn 9,9%.Tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Công tác dân số - KHHGĐ: tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược dân số - SKSS/KHHGĐ giai đoạn 2011- 2020; tổ chức tuyên truyền các thông tin về công tác dân số - KHHGĐ, về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.... do vậy tỷ lệ sinh con thứ 3 chỉ còn 60 trường hợp, chiếm 7,7% tổng số ca sinh (giảm 6,2% cùng kỳ). Tỷ số giới tính khi sinh (nam/nữ) là 113/100.

Công tácVăn hoá - Thông tin - Thể thao:Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa với các chủ đề trọng tâm như chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018… và tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức phong phú. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã có Lễ hội đầu xuân như: Lễ hội Chọi Trâu (Hải Lựu), Rước cây Bông, Kéo Song (Đồng Thịnh), Xuống Đồng (Quang Yên) … tổ chức theo đúng nghi thức và đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý các di tích, hiện nay các di tích cơ bản đáp ứng được nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới.

 III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

 Tình hình an ninh trật tự: luôn ổn định và giữ vững. UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp tội phạm. Công tác điều tra, phá án, bắt tạm giam, tạm giữ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, không để oan sai. Chỉ đạo ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

                                                     Nguyễn Văn Thể - Chi cục Thống kê Sông Lô

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 91
Trong tuần: 1178
Lượt truy cập: 1419415

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn