.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Sáu tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tam Dương có sự phát triển khá so cùng kỳ. Sản suất nông nghiệp thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt 62,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao do có sự đóng góp lớn của Công ty TNHH VITTO Vĩnh Phúc. Thương mại - dịch vụ ổn định, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.Tình hình y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng được duy trì, giữ vững và ổn định.


I. Lĩnh vực kinh tế

1. 1  Tăng trưởng kinh tế

Tổng giá trị sản xuất sáu tháng đầu năm (giá so sánh 2010) trên địa bàn huyện ước đạt 2.991.886 triệu đồng, tăng 12,53% so với cùng kỳ. Trong đó:

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 927.611 triệu đồng, tăng 6,87% so với cùng kỳ; riêng ngành nông nghiệp ước đạt 912.163 triệu đồng, tăng 6,91%, chiếm 98,33% trong tổng số.Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt tăng 4,92% là do diện tích gieo trồng tăng cả ở vụ Đông và vụ Xuân, năng suất cây lúa và các loại cây rau màu khác đều tăng so với cùng kỳ; ngành chăn nuôi tăng 8,22%, do giá cả đầu ra của sản phẩm tăng, có lãi cho người chăn nuôi nên số lượng đàn và sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ. Ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.493.806 triệu đồng, tăng 18,35% so với cùng kỳ (riêng công nghiệp ước đạt 981.304 triệu đồng, tăng 23,24%). Ngành Thương mại - Dịch vụ ước đạt 570.470 triệu đồng, tăng 7,93% so với cùng kỳ.

2. Thu chi ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước đạt mức khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 548.534 triệu đồng, trong đó thu ngân sách huyện đạt 399.384 triệu đồng, ngân sách xã đạt 97.238 triệu đồng, bằng 116% dự toán tỉnh giao và bằng 105% dự toán HĐND huyện (Số thu này có số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang 2018). Trong đó thu từ tiền SDĐ đạt 58.914 triệu đồng, bằng 147% dự toán tỉnh giao và bằng 58% dự toán HĐND huyện giao.

Chi ngân sách đảm bảo nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán được giao. Chi ngân sách nhà nước cấp huyện 6 tháng đầu năm đạt 391.173 triệu đồng (NSH bằng 295.458 triệu đồng, NSX bằng 95.715 triệu đồng), bằng 77% dự toán tỉnh giao và bằng 69% dự toán HĐND huyện giao( Số chi này có số chi chuyển nguồn XDCB của từ năm 2017 chuyển sang 2018). Công tác giao dự toán tiếp tục đổi mới, dự toán được giao ngay từ đầu năm cho các sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phát huy được tính chủ động trong công tác quản lý điều hành từ huyện đến cấp xã.

3. Đầu tư, xây dựng được quan tâm

Ước tính 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Tam Dương  ước đạt 503.897 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 47.814 triệu đồng, chiếm 9,49%, hoàn thành 30,16% kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018. Để hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2018, trên địa bàn huyện Tam Dương sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước và hỗ trợ giải quyết các thủ tục, giải phóng mặt bằng để các công trình dự kiến khởi công trong năm 2018 sớm được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề ra.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng trưởng khá

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2017 - 2018 đạt 6.505,2 ha, so cùng kỳ tăng 2,7% (168,2 ha), trong đó diện tích Lúa 3.317,35  ha, so cùng kỳ giảm nhẹ (20,55 ha). Nguyên nhân diện tích lúa giảm là do một số xã đã chuyển đổi đất lúa sang trồng màu có giá trị kinh tế cao. Năng suất lúa ước đạt 62,8 tạ/ha; so cùng kỳ tăng 5,02%. Năng suất lúa tăng cao là do thời tiết thuận lợi, không có hiện tượng sâu bệnh hại mùa màng, cơ cấu giống lúa thuần năng suất cao được chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản lượng lúa ước đạt 20.833 tấn, so cùng kỳ tăng 4,37%; ngô ước đạt 6.389,5 tấn, so cùng kỳ tăng 4,83%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 27.222 tấn, so với cùng kỳ tăng 4,48%.

lua

Thời tiết thuận lợi cho cánh đồng lúa trĩu bông

Sản xuất chăn nuôi sáu tháng đầu năm tiếp tục được duy trì và có sự phát triển, giá cả các sản phẩm chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ, nhất là đối với sản phẩm lợn thịt hơi, bước đầu có lãi cho người chăn nuôi. Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2018 cho thấy: Đàn Trâu có 1.470 con, so cùng kỳ giảm 21,18%, bằng -395 con; đàn bò có 15.650 con, tăng 18,56%, bằng 2.450 con; đàn Lợn 104.344 con, tăng 1,64%, bằng 1.681 con. Số đầu con Lợn tăng là do trong thời gian vừa qua giá thịt lợn hơi liên tục tăng cao, người chăn nuôi ảnh hưởng tâm lý muốn tăng dần số lượng đầu đàn; đàn gia cầm 3.471 nghìn con, so với cùng kỳ tăng 16,57%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng so với cùng kỳ năm trước, điển hình như: sản phẩm lợn thịt hơi đạt 7.224 tấn, tăng 1,87% so với cùng kỳ, gà thịt hơi đạt 4.863 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ, trứng gia cầm đạt 101.576 nghìn quả, tăng 17,92% so với cùng kỳ…

ga

Mô hình nuôi gà đẻ trứng ở khu vực đồi Mé, xã Thanh Vân với quy mô lớn

Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm, sáu tháng đầu năm số cây phân tán trồng được 41.200 cây, chủ yếu là cây ăn quả, cây lấy gỗ và một số cây bóng mát trồng ở các công sở và trường học.

 Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bằng 286,2 ha, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 381,6 tấn, tăng 4,33%.

5. Sản xuất công nghiệp tăng cao

Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương ước đạt 981.304 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 23,24% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất tăng đều ở các lĩnh vực, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 956.761, chiếm 97,49% trong tổng số, so cùng kỳ tăng trưởng 23,83%. Giá trị và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2018: Gạch ốp lát của nhà máy sản xuất Gạch ốp lát VITTO (công suất đạt 50.000 m2/ngày, 20 triệu m2/năm); Sản phầmgiầy của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh ước đạt 251 nghìn sản phẩm.

6. Hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì và phát triển

Tình hình thương mại, giá cả trên địa bàn ổn định, không có hiện tượng đầu cơ tăng giá trong dịp Tết Nguyên Đán, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân được thị trường đáp ứng đầy đủ. Vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục có sự phát triển. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 570.470 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 7,93%.

UBND huyện phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại những tháng cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán 2018 trên địa bàn huyện Tam Dương;  Đã kiểm tra 18 trường hợp, xử phạt 17 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 22,9 triệu đồng.

Dịch vụ tín dụng ngân hàng đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ, lãi suất, chính sách tín dụng …Mặt bằng lãi suất ổn định, vốn huy động vào ngân hàng tăng, ước đạt 1.220.400 triệu đồng, dư nợ tín dụng ước đạt 1.221,5 triệu đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn của các chi nhánh ngân hàng được kiểm soát.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ điện, nước trên địa bàn huyện đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn điện, nước ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Công tác an sinh xã hội

Tích cực Phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.609 lao động, 76 người đi xuất khẩu lao động. Phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất đã tổ chức đi tặng quà tết cho 6.148 đối tượng gia đình chính sách và người có công với với tổng số tiền là 1.753 triệu đồng từ nguồn NSNN và hỗ trợ khác; 343 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 357,6 triệu đồng.

2. Giáo dục, đào tạo

Ngành giáo dục đào tạo huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có sự tiến bộ so với năm học trước. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tích cực. Toàn huyện có 46/47 trường công lập được công nhận đạt CQG, chiếm tỷ lệ 97,8%. Trong toàn huyện hiện có 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (TH Kim Long, MN Hợp Hòa, MN Hoa Sen).

Hiện nay, Huyện uỷ, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Tam Dương giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu hoàn thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch được tăng cường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Kịp thời điều trị một số dịch bệnh tản phát như thủy đậu 39 ca, zona thần kinh 38 ca. 

Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên; chất lượng dịch vụ khám chữa, điều trị bệnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao ở cả tuyến huyện và tuyến xã. Đến nay, đã có 53.453 lượt người được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện và các trạm y tế xã; điều trị nội trú cho 8.596 lượt người, ngoại trú cho 18.033 lượt người.

Huyện tiến hành đánh giá, kiểm tra và được sở Y tế thẩm định, công nhận hoàn thành các Tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã tại 04 xã: An Hoà, Hướng Đạo (theo lộ trình XD NTM), Đồng Tĩnh và  thị trấn Hợp Hoà.

4. Hoạt động văn hoá, thể thao

Các hoạt động văn hoá trên địa bàn huyện được các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức sôi nổi, công tác tổ chức Lễ hội đầu Xuân tại các xã, thị trấn được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, văn minh theo đúng quy định.

Đã sản xuất và phát sóng 140 chương trình phát thanh với  600 tin, bài, phóng sự, các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, của huyện, 140 chuyên mục. Phối hợp với Đài PTTH Vĩnh phúc thực hiện 117 tin, bài, phóng sự truyền hình; trên 40 tin bài trên Báo Vĩnh Phúc.

5. Tình hình trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trọng tâm là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chống địch phá hoại tư tưởng. Giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, mục tiêu quan trọng, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp trong an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc xảy ra. Điều tra làm rõ 35/38 vụ án về trật tự xã hội; Phát hiện bắt quả tang 11 vụ bằng 18 đối tượng tội phạm ma tuý …

Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính: 1.690 trường hợp = 1.483 triệu đồng. Làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông. Tình hình An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trương Đức Giáp -  Chi cục Thống kê Tam Dương

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 91
Trong tuần: 1179
Lượt truy cập: 1419410

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn