.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  


 bia_kq_tdt_kinh_te_2017

Ấn phẩm chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Tỉnh Vĩnh Phúc

Biểu tổng hợp kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Tỉnh Vĩnh Phúc

 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA

 Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017: (Bản Slide trinh chieu) - (Văn bản PDF)

 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc

 Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc

 Quyết định thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát Doanh nghiệp năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc

 Kế hoạch thực hiện rà soát Doanh nghiệp năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc

Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Áp dụng cho Ban chỉ đạo cấp Trung ương, tỉnh, huyện)
Hỏi đáp Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 54
Trong ngày: 486
Trong tuần: 1188
Lượt truy cập: 1818016

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn