.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Chín tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát,.. Bên cạnh đó còn có một số khó khăn như: Cơn bão số 3, 4 mưa lớn gây ngập úng, đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bấp bênh, chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, nhu cầu đầu tư lớn, nợ XDCB còn nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc trong huyện, nên nhiều mục tiêu kinh tế xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh trật tự được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả cụ thể của các lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Về sản xuất nông nghiệp và thủy sản

Sản xuất trồng trọt được tiến hành trong điều kiện thời tiết có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Việc áp dụng các biện pháp canh tác cũng như đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất đã đem lại năng suất cây trồng cao. Kết quả sản xuất một số cây trồng chính như sau: Tổng diện tích gieo trồng đạt 13.146 ha, giảm 359,4 ha so cùng kỳ, trong đó: nhóm cây lương thực 9.272 ha, giảm 382 ha so cùng kỳ (lúa 6.857 ha, giảm 273,7 ha); ngô 2.414 ha, giảm 108,7 ha; nhóm cây có bột 1.349 ha, giảm 64 ha; rau, đậu, hoa, cây cảnh đạt 880 ha, tăng 40 ha so cùng kỳ.

Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ tại huyện Lập Thạch" giai đoạn 2017 - 2020 tại các xã Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý. Đến nay UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt Chương trình với quy mô cải tạo 100 ha thanh long hiện có, trồng mới 200 ha; ngoài phần kinh phí người dân đầu tư, ngân sách tỉnh hỗ trợ 126 tỷ đồng. Đây là Chương trình phát triển nông nghiệp có quy mô lớn và rất đồng bộ cho người dân để sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã chủ động tìm kiếm thị trường, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để xuất khẩu thành công sản phẩm thanh long ruột đỏ sang Australia, Hồng Kông. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai xuất khẩu thanh long sang các nước khác.

2_thnah_long_vn_trc_vo_ma_thu_hoch

Thanh long xã Vân Trục vào mùa thu hoạch

Chăn nuôi được duy trì ổn định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ chăn nuôi. 9 tháng đầu năm giá thức ăn chăn nuôi ổn định, giá các loại sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức khá cao tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển. Đàn gia súc và gia cầm phát triển tốt, số lượng đầu con và sản phẩm các loại tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được triển khai tích cực. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm được thực hiện chặt chẽ.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản; tiếp tục phối hợp với Chi cục thủy sản tỉnh kiểm tra, cấp cá giống cho các hộ dân để nuôi 30ha giống cá lai 3 máu và cá mè ở xã Tiên Lữ và Đồng ích. Việc đổi mới mô hình chăn nuôi thủy sản được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Triển khai mô hình nuôi cá lồng tại sông Phó Đáy (xã Thái Hòa) và đập Đồng Mồ (xã Liễn Sơn), bước đầu đánh giá cá dễ nuôi, sinh trưởng, phát triển tốt phù hợp với điều kiện nuôi trồng. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2018 đạt 1.102 tấn, tăng 16 tấn SCK.

- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng

Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, hoạt động của các nhà máy gạch, nhà máy giày da,… được duy trì ổn định thu hút trên 13.000 công nhân, lương tháng bình quân 4,5 triệu đồng/người/ tháng. Ngoài ra có một số nhà máy đang GPMB để xây dựng, đi vào hoạt động. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hoạt động tương đối ổn định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Về thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng: 9 tháng đầu năm 2018 đã thu hút được 04 doanh nghiệp vào đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện: Nhà máy gạch Lập Thạch của Công ty TNHH Lập Thạch được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa (khu vực 2) thuộc địa phận thị trấn Hoa Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư); Dự án xây dựng nhà máy may cơ sở 2 của Công ty quốc tế Hannam tại xã Xuân Lôi; Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát trong khu công nghiệp Lập Thạch II tại xã Bàn Giản của Công ty cổ phần công nghiệp HERA; Dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty cổ phần ITC Hà Nội tại khu công nghiệp Lập Thạch II. Ngoài ra còn có một số nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư vào huyện.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình ở trường THCS Liễn Sơn (giai đoạn 2), trường THCS Xuân Hòa, trường THCS Lập Thạch,…đảm bảo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Đình Chu, miếu Đông Hồ (xã Sơn Đông), đình Liễn Sơn (thị trấn Hoa Sơn). Công tác quy hoạch đạt kết quả tốt, đảm bảo trình tự thủ tục, chất lượng, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đúng quy định: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình tỉnh quy hoạch chung đô thị Văn Quán, Bàn Giản, Hợp Lý tỷ lệ 1/5000, đến nay tỉnh đã đồng ý quy hoạch 03 đô thị trên; phê duyệt các khu đất đấu giá, đất giãn dân ở một số xã trên địa bàn.

- Về dịch vụ, thương mại

Hoạt động dịch vụ trên địa bàn phát triển khá, tập trung chủ yếu ở Trung tâm huyện và Trung tâm các xã, thị trấn. Các loại hình dịch vụ ngày càng đa dạng, mở rộng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân. Dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại của nhân dân, khối lượng luân chuyển, vận chuyển hàng hóa và hành khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Dịch vụ thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển; hạ tầng mạng lưới được phân bố rộng khắp, 100% các thôn đều có dịch vụ viễn thông cung ứng; chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Dịch vụ tín dụng ngân hàng có cơ cấu tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung chủ yếu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển.

untitled1

Dịch vụ, thương mại phát triển mạnh trên địa bàn huyện

- Về công tác văn hóa, xã hội

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc xây dựng các thiết chế văn hóa theo tiêu chí NTM. Công tác thông tin tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị và KTXH của địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được chú trọng, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đúng quy định.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 71 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), Quốc khánh 2/9 và tết Trung thu tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong nhân dân. Tình hình trật tự an ninh xã hội được giữ vững và ổn định.

 Nguyễn Tiến Bộ - CCTK Lập Thạch

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 49
Trong ngày: 496
Trong tuần: 1197
Lượt truy cập: 1818189

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn