.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định số 1590/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra Thủy sản, ngày 25/5/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc về điều tra Thủy sản năm 2021.

Điều tra Thủy sản là cuộc điều tra thu thập thông tin về các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhu cầu thông tin ngành thủy sản; phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch và hoạch định các chính sách phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

th_thy_sn_2021Đồng chí Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng phát biểu tại buổi tập huấn trực tuyến

Hội nghị đã triển khai các nội dung về Phương án điều tra, hướng dẫn sử dụng các phần mềm thu thập thông tin, quản lý, giám sát, kiểm tra, làm sạch dữ liệu. Điều tra Thủy sản năm 2021 có sự đổi mới về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các giai đoạn thu thập, quản lý, giám sát và làm sạch dữ liệu. Theo đó tùy theo từng loại đơn vị điều tra sẽ ứng dụng Webform hoặc CAPI cho phù hợp. Trong thời gian tới, Cục Thống kê và Chi cục các huyện, thành phố sẽ tiếp tục triển khai phương án để hoàn thành tốt cuộc Điều tra Thủy sản năm 2021.

th_thy_sn_2021-1Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Bùi Thục Anh - Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 9
Trong ngày: 69
Trong tuần: 296
Lượt truy cập: 1203871

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn