.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-CTK ngày 10/8/2021 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc về việc thanh tra thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra công tác triển khai, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại 02 Chi cục Thống kê (CCTK): huyện Vĩnh Tường và huyện Sông Lô. Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra công tác rà soát, lập bảng kê; công tác tuyển chọn Điều tra viên (ĐTV); công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin cuộc Tổng điều tra; công tác thu thập thông tin của ĐTV; công tác kiểm tra, giám sát của Chi cục Thống kê.

be4c355ed9272f7976363

Đoàn Thanh tra làm việc tại Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường

Theo báo cáo của 02 CCTK, căn cứ các Kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ tỉnh, CCTK huyện đã tổ chức triển khai thực hiện Phương án cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn theo đúng kế hoạch và phương án Tổng điều tra, từ công tác ra soát, lập bảng kê hộ điều tra, tuyển chọn ĐTV, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức cho ĐTV thực hiện điều tra tại địa bàn theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định. Đồng thời, trong thời gian điều tra, CCTK huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa bàn điều tra để kịp thời uốn nắn những sai sót trong thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV.

 

Trong thời gian làm việc tại 02 CCTK, Đoàn thanh tra đã tiến hành xác minh thông tin đã được ĐTV thu thập tại một số đại bàn điều tra bằng phần mềm thanh tra hộ cá thể trực tuyến thông qua website của Tổng cục Thống kê.

Kết thúc quá trình thanh tra tại cơ sở, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá CCTK huyện Vĩnh Tường và CCTK huyện Sông Lô đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Đồng thời, chỉ ra những sai sót về thông tin đã thu thập của ĐTV trong điều tra hộ cá thể trên địa bàn. Cần được khắc phục ngay để đảm bảo kết quả cuộc Tổng điều tra đạt tốt nhất và rút kinh nghiệm cho các cuộc điều tra thống kê tiếp theo. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của CCTK huyện được Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra kết luận thanh tra theo quy định.

Phòng Thống kê Tổng Hợp.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 43
Trong ngày: 497
Trong tuần: 1198
Lượt truy cập: 1818208

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn