.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 24/9/2021, BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành nghiệm thu tài liệu Tổng điều tra đối với BCĐ các huyện, thành phố.

Công tác nghiệm thu được tiến hành nghiêm túc, minh bạch tuân thủ theo đúng Phương án điều tra và Hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Về thành phần nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cấp tỉnh gồm có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, thành viên BCĐ Tổng điều tra tỉnh, tổ trưởng tổ thường trực, phó Cục trưởng Cục Thống kê; các đồng chí thuộc Tổ thường trực giúp việc Tổng điều tra; các giám sát viên được phân công phụ trách đơn vị được nghiệm thu. Về cấp huyện gồm có đồng chí Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra huyện, thành phố và các đồng chí trong Tổ Thường trực Tổng điều tra cấp huyện được giao thực hiện Tổng điều tra.

7ecf579d3b2ecd70943fPhòng Thu thập thông tin Thống kê tiến hành nghiệm thu kết quả TĐT đối với Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Yên

Về nội dung nghiệm thu: BCĐ cấp huyện báo cáo tóm tắt nội dung công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn; chuẩn bị tài liệu nghiệm thu đầy đủ như các mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra của khối Doanh nghiệp, đơn vị Sự nghiệp, hiệp hội, khối cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; các biên bản nghiệm thu và biên bản bàn giao tài liệu. Đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra được ứng dụng triệt để ứng dựng công nghệ thông tin trong các công đoạn của điều tra; các thành viên trong đoàn nghiệm thu của tỉnh, tổng hợp, kết xuất lỗi trên phần mềm, đánh giá chất lượng phiếu điều tra của từng giai đoạn; kiểm tra các tài liệu bàn giao của các chi cục; xác nhận kết quả phiếu điều tra hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng BCĐ cấp huyện, thành phố cùng với điều tra viên đã nỗ lực hết mình vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra. Sau 05 ngày nghiệm thu về cơ bản các phiếu điều tra đều đạt yêu cầu nghiệm thu và đảm bảo đúng thời gian quy định. Sau khi nghiệm thu xong đối với cấp huyện, thành phố, BCĐ tỉnh tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại để chuẩn bị nghiệm thu với BCĐ Trung ương theo kế hoạch đề ra.

Thu Hương - Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 91
Trong tuần: 1178
Lượt truy cập: 1419413

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn