.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào thu hoạch các cây trồng vụ Mùa và gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo đúng khung thời vụ; chăn nuôi trâu, bò, gia cầm nhìn chung ổn định; chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mô đàn lợn do giá bán lợn hơi xuống thấp và chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.

Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Mười, toàn tỉnh đã gieo trồng vụ Đông được 11.936 ha cây trồng các loại, đạt 79,57% kế hoạch, giảm 3,76% so với cùng kỳ.

Ước tính đến 31/10/2021, đàn trâu toàn tỉnh giảm 1,86% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò giảm 0,93%, riêng bò sữa tăng 0,68%; đàn gia cầm tăng 0,68%; đàn lợn tăng 2,43%. Mười tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu hơi ước đạt 1.201 tấn, tăng 1,12% so với cùng kỳ; sản lượng thịt bò đạt 4.728 tấn, tăng 1,76%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 62.975 tấn, tăng 11,15%; thịt gia cầm hơi đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 4,9%; sản lượng trứng gia cầm 516,1 triệu quả, tăng 8,08%; sản lượng sữa bò tươi đạt 40.759 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 với mức tăng 21,42%.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong mười tháng đầu năm nay ước đạt 701,0 ha, tăng 6,26% so với cùng kỳ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt trên 1 triệu cây, giảm 39,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.321,5 m3, tăng 7,5%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.170,0 ste, giảm 4,14% so với cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 36.846,5 m3, tăng 6,58%; sản lượng củi khai thác ước đạt 44.290,0 ste, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tính đến hết tháng Mười ước đạt 6.430,6 ha, giảm 92,9 ha so với cùng kỳ; trong đó, diện tích nuôi cá đạt 6.427,5 ha, thủy sản khác là 3,1 ha. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt khá, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của thị trường: Sản lượng khai thác ước đạt 1.585,76 tấn, giảm 3,21%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 17.862,65 tấn, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

Tháng Mười năm 2021, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Mười ước tăng 2,74% so với tháng trước, song vẫn giảm 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, sản xuất toàn ngành công nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng với mức tăng 10,68% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Mười giảm 3,24% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 8,46%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,41%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 11,57%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,99% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp vẫn đạt mức tăng 10,68% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp của một số ngành công nghiệp quan trọng: ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 24,88%; ngành sản xuất kim loại tăng 16,08%; ngành sản xuất trang phục tăng 12,14%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 26,41%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,88%... Tuy vậy, vẫn có 9/24 ngành có chỉ số giảm sút so với cùng kỳ: ngành sản xuất xe có động cơ giảm 1,8%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 18,77%; ngành khai khoáng khác giảm 17,7%; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 9,95%; ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 27,2%...đã làm giảm mức tăng chung của ngành công nghiệp.

Chỉ số sử dụng lao động  trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn trong tháng Mười tăng 1,23% so với tháng trước. Cộng dồn đến hết tháng Mười, chỉ số sử dụng lao động tăng 2,76% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,29% so với tháng trước nhưng giảm 40,90% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, 16/18 ngành công nghiệp có chỉ số tiêu thụ tăng. Trong đó: Sản xuất xe có động cơ tăng 12,38%; sản xuất trang phục tăng 15,34%; sản xuất khoáng phi kim loại tăng 2,17%... Hai ngành có chỉ số tiêu thụ trong tháng giảm so tháng Chín là sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu với mức giảm lần lượt là 4,67% và 3,54%.

 Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười  tăng 4,64% so với tháng trước và tăng 36,28% so với cùng kỳ. So với tháng Chín, một số ngành có chỉ số tồn kho giảm: Sản xuất trang phục giảm 2,71%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 21,39%; sản xuất các phương tiện vận tải giảm 8,68%...; một số ngành có chỉ số tồn kho tăng, như: Sản xuất xe có động cơ tăng 11,83%, dệt tăng 40,56%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 15,78%...

Đầu tư, xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười ước đạt 756 tỷ đồng, tăng 7,28% so với tháng trước nhưng giảm 16,58% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 573,8 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện là 172,3 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 9,8 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng Mười, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 5.480,7 tỷ đồng, giảm 5,76% so với cùng kỳ và bằng 69,45% kế hoạch năm.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh mười tháng đầu năm 2021 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/10/2021, toàn tỉnh đã thu hút được 32 dự án DDI (20 dự án cấp mới, 12 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 16.365 tỷ đồng, tăng 110,29%; 54 dự án FDI (29 dự án cấp mới, 25 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 994 triệu USD, tăng 122,73% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/10/2021, toàn tỉnh có 946 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 10.280 tỷ đồng, giảm 6,98% về số doanh nghiệp nhưng tăng 46,14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia quay trở lại thị trường có xu hướng tích cực với 311 doanh nghiệp, tăng 21,47% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2021 lên 1.257 doanh nghiệp (trung bình mỗi tháng có 125 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động). Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể vẫn có chiều hướng gia tăng với 474 doanh nghiệp, tăng 22,48% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ và giá cả

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tuy giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng có mức tăng trưởng khá so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười ước đạt 4.895,9 tỷ đồng, tăng 4,55% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 45.011 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Mười ước đạt 4.318 tỷ đồng, tăng 4,69% so với tháng trước và giảm 1,64% so với cùng kỳ; lũy kế mười tháng đầu năm ước đạt 40.161,5 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trong tháng Mười ước đạt 379,9 tỷ đồng, chiếm 7,76% tổng mức, tăng 2,14% so với tháng trước và tăng 0,48% so với cùng kỳ. Lũy kế mười tháng đầu năm ước đạt 3.022,7 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng trong tháng Mười ước đạt 198 tỷ đồng, chiếm 4,04% tổng mức, tăng 6,22% so tháng trước và giảm 4,66% so với cùng kỳ. Lũy kế mười tháng đầu năm ước đạt 1.826,9  tỷ đồng, tăng 6,81% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải mặc dù đã được tạo điều kiện thuận lợi hơn nhờ các biện pháp phòng chống dich bệnh được gỡ bỏ hoặc nới lỏng, nhưng quá trình phục hồi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng Mười ước đạt 308,8 tỷ đồng, tăng 10,78% so với tháng trước và giảm tới 22,79% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 25,2 tỷ đồng, tăng 19,32% so với tháng trước và giảm 64,55% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 277,9 tỷ đồng, tăng 9,9% so với tháng trước và giảm 13,27% so với cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.974 tỷ đồng, giảm 4,38% so với cùng kỳ. Ước tính mười tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt trên 9,5 triệu lượt khách, giảm 27,75%; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 604,5 triệu hành khách.km, giảm 28,59% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 24 triệu tấn, giảm 2,42%; luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.083 triệu tấn.km, giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng Mười năm 2021, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Mười giảm 0,12% so với tháng trước và tăng 0,02% so với cùng tháng năm trước. Tính chung mười tháng đầu năm, CPI tăng 0,12% so với bình quân cùng kỳ.

So với tháng trước, CPI tháng Mười ghi nhận 02 nhóm có chỉ số giảm. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,32%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,12%. Trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, hàng lương thực có sự biến động giá ngược chiều với hàng thực phẩm: Lương thực tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 1,58% so với cùng kỳ, thực phẩm giảm 1,97% so với tháng trước và giảm 6,67% so với cùng kỳ. Giá lợn trên thị trường liên tục giảm mạnh trong các tháng gần đây do nguồn cung dư thừa từ trong dân và các doanh nghiệp chăn nuôi rất lớn là nguyên nhân chính kéo chỉ số giá nhóm thịt lợn các loại giảm 16,57%, kéo theo chỉ số giá nhóm thịt gia súc tươi sống giảm 12,39% so với tháng trước.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng trong tháng Mười giảm 0,69% so với tháng trước và giảm 2,54% so với cùng kỳ; cùng chiều, giá Đô la Mỹ trên thị trường tư do giảm nhẹ với mức giảm 0,04% so với tháng trước và giảm 1,73% so với cùng tháng năm trước. Trên thị trường tự do, giá vàng bình quân là 5.365 nghìn đồng/chỉ, giá bán bình quân Đô la Mỹ là 22.996 đồng/USD.

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/10/2021 đạt 25.486,1 tỷ đồng, tăng 22,68% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 21.193,7 tỷ đồng, tăng 23,77%; thu hải quan đạt 3.980,1 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/10/2021 đạt 16.240,5 tỷ đồng, tăng 2,46% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả chi tạm ứng) đạt 8.500,1 tỷ đồng, tăng 0,65%; chi thường xuyên đạt 7.701,9 tỷ đồng, tăng 4,54% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay đến 31/10/2021 ước đạt 98.300 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 66.850 tỷ đồng, tăng 14,45%, chiếm 68% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 31.450 tỷ đồng, tăng 6,08% so với cuối năm 2020, chiếm 32% tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/10/2021 đạt 93.000 tỷ đồng, tăng 1,22% so với cuối năm 2020. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 30.000 tỷ đồng, chiếm 32,25%; tiền gửi tiết kiệm ước đạt 61.500 tỷ đồng, chiếm 66,13% tổng nguồn vốn huy động.

Ước tính đến 31/10/2021, toàn tỉnh có 1.115.085 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, tham gia BHXH có 234.919 người, chiếm 36% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 219.418 người; BHXH tự nguyện: 15.501 người) tham gia BH thất nghiệp: 211.692 người, chiếm 32,5% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.099.584 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,7% dân số.

Một số vấn đề xã hội

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tính từ ngày 27/4 đến ngày 15h ngày 24/10/2021, tổng số ca mắc Covid-19 tại tỉnh là 253 bệnh nhân; trong đó có 237 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 13 bệnh nhân đang điều tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 03 bệnh nhân tử vong. Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) là 154 người đang cách ly tập trung, tích lũy là 3.879 người; số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2), vòng 3 (F3) hiện đang không có; số trường hợp trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác là rất lớn, hiện đang cách ly tập trung là 828 trường hợp, cách ly tại nhà là 1.619 trường hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ tháng 4 đến ngày 24/10/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 772.134 mũi cho 605.219 người (đạt tỷ lệ trên 74,7% dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 166.915 người đã tiêm đủ 2 mũi.

 Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm: Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ động và duy trì thường xuyên. Trong đó, công tác thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành được tập trung chủ yếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể... trong tháng 9, các ngành chức năng đã thanh, kiểm tra được 418 cơ sở, có 362 cơ sở đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 86,6%, nhắc nhở 51 cơ sở và phạt tiền 5 cơ sở với số tiền 49 triệu đồng. Toàn tỉnh không ghi nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Các ngành chức năng tích cực vận động Nhân dân làm tốt các quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS. Tính đến ngày 30/9/2021, lũy tích có 4.729 người nhiễm HIV (trong đó, số người nhiễm HIV có hộ khẩu tại tỉnh là 2.290 người), lũy tích số người chuyển AIDS là 2.349 người (số có hộ khẩu tại tỉnh là 1.535 người), lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.065 người (862 trường hợp có hộ khẩu tại tỉnh), số người nhiễm HIV hiện còn sống là 3.664 người (1.428 người có hộ khẩu tại tỉnh. Số bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị ARV là 1.044 bệnh nhân (trong đó có 25 trẻ em).

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, làm cho 03 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 3 vụ, số người chết tăng 01 người, số người bị thương giảm 03 người.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 03 vụ cháy. Các vụ cháy đều không gây thiệt về người, ước giá trị thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm môi trường với số tiền xử phạt là 75 triệu đồng, trong đó xử lý 03 vụ với hành vi vận chuyển, chôn, lấp, đổ chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường, số tiền xử phạt là 62 triệu đồng và xử lý 01 vụ đối với hành vi vi phạm hành chính xả thải chất thải vệ sinh hầm cầu vào môi trường trái quy định về bảo vệ môi trường với số tiền 13 triệu đồng.

 File báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 31
Trong ngày: 498
Trong tuần: 1199
Lượt truy cập: 1818302

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn