.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Tổng cục Thống kê thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

1. Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ

Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của một số vị trí tuyển dụng tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 như sau:

– Đối với các vị trí tuyển dụng từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 7 tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

Đối với vị trí thanh tra thuộc Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

– Đối với vị trí quản lý nhân sự, lãnh đạo quản lý thuộc Vụ Tổ chức cán bộ tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: bảo hiểm, quản trị kinh doanh.

– Đối với các vị trí thống kê trình độ đại học tại Phụ lục 4: bổ sung chuyên ngành: thống kê kinh doanh.

2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

tb_145-tccb.pdf

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 55
Trong ngày: 484
Trong tuần: 1186
Lượt truy cập: 1817964

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn