.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định 62/QĐ-CTK ngày 30/9/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc Về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê cấp huyện; theo kế hoạch, hiện Chi cục Thống kê huyện đang triển khai kế hoạch thực hiên phương án 02 cuộc điều tra thời điểm 01/10. Điều tra chăn nuôi và Điều tra cá thể. Nhằm giúp các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc đều tra; Chi cục Thống kê huyện đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện phương án điều tra của Cục Thống kê tỉnh, để triển khai tới 28 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, để nắm bắt kịp thời những sai sót của điều tra viên trong quá trình phỏng vấn, thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra; Chi cục Thống kê huyện đã tổ chức 04 đoàn đi kiểm tra, giám sát từ ngày 11/10 đến hết ngày 13/10/2022 tai các xã, thị trấn: Tứ Trưng, Tuân Chính, TT Vĩnh Tường và Thượng Trưng; bằng các hình thức dự phỏng vấn và phỏng vấn lại hộ (các hộ đã được điều tra) qua đó đoàn đã phát hiện ra những điểm còn tồn tại của các điều tra viên. Kết thúc buổi làm việc đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra cho điều tra viên những vấn đề còn hạn chế như: Cách tiếp cận, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa để tạo niềm tin với đối tượng được điều tra, cách đặt các câu hỏi phụ để kiểm tra các thông tin mà đối tượng được điều tra đã cung cấp, kết hợp quan sát qui mô, lượng hàng hóa …đồng thời tổng hợp các lỗi logic, lỗi cảnh báo trên phần mềm điều tra để phát hành văn bản, gửi, đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các điều tra viên thực hiện đúng phương án các cuộc điều tra, nhằm nâng cao chất lượng số liệu đầu vào của hai cuộc điều tra trên cũng như các cuộc điều tra và công tác thống kê nói chung; với mục tiêu đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ Đảng, chính quyền các cấp cũng như người dùng tin ngày một tốt hơn.

z3805946596773_e5859823c6002e0a5f0fabd7212a486fĐoàn kiểm tra, giám sát làm việc tại hộ

 Phạm Hồng Thịnh

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 9
Trong ngày: 90
Trong tuần: 1181
Lượt truy cập: 1419394

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn